I Nationen mandag 20. februar uttaler Arne Grønlund at det ikke blir nitrogenoksider (NOx) ved bruk av biogass. Dette er noe misvisende.

Det blir ikke noe mindre NOx om en bytter ut fossil gass med biogass. Selv en motor som går på gass slipper ut noe NOx, men i mye mindre grad enn en dieselmotor, og det er uansett om denne går på fossil diesel eller biodiesel.

Så konklusjonen er at en får mindre utslipp av NOx dersom en går over fra dieseldrevne kjøretøy til gassdrevne kjøretøy, men hvor gassen kommer fra spiller liten rolle.

Det viktige med å produsere gass fra husdyrgjødsel må være å redusere CO2-utslippet. Om gassen brukes i kjøretøy eller til oppvarming betyr lite.