Det er full strid mellom fylkeskommunen i Hordaland og Bergen kommune etter det omstridte vedtaket om å bygge ned 1000 dekar matjord i Blomsterdalen i Bergen. Flere påpekte før vedtaket at fylkesmannen ikke hadde kommet med noen innsigelser mot planen. At dette ikke er gjort, vekker reaksjoner, skriver Bergens Tidende.

Avisen skriver at Fylkesmannen virker forvirret over sakens gang. De gjengir Lars Sponheim, som sier at han trodde saken bare var på høring.

– Dette har ikke vært på mitt bord, sier han ifølge avisen.

Sender til departementet

Siden vedtaket er gjort er det for seint for Fylkesmannen å komme med noen formell innsigelse.

– Vi skriver innstilling til departementet, og de vil se på alle sidene. Vi kommer til å reise de temaene vi mener er relevante, sier Sponheim til avisen.

Bergens Tidende skriver at fylkesmannen først kom med en generell innsigelse hvor de blant annet trakk fram jordvern, men at dette så ble endret til et råd om å vurdere jordvernet. Dette er vanlig praksis, ifølge plandirektøren hos Fylkesmannen.

Ifølge avisen er Sponheim ikke imponert over måten kommunen har håndtert saken på. De har gjort såpass mange endringer fra det opprinnelige forslaget i det de vedtok, at det egentlig er snakk om et nytt forslag, er hans syn.

–Vi kunne nok grepet inn og krevd en ny høringsrunde, men siden dette likevel skal til departementet, gjør vi det på den måten, sier han til avisen.

Kritikk av Sponheim

Samtidig kritiserer avisen selv Sponheim sterkt. De mener han ønsker omkamp, etter å ha valgt å ikke gripe inn fram til nå. «Det henger ikke på greip,» er deres konklusjon.

«Det er svært kritikkverdig at Fylkesmannen ikkje har fremja motsegnene tidlegare i prosessen. Mykje taler for at saka er tapt, sjølv om Sponheim vil bruke motsegna mot Ådland, som skal opp i Klima- og miljødepartementet, til å stoppe utbygginga på Liland,» skriver de i lederen.

De mener Fylkesmannen har sviktet både som forsvarer av nasjonale interesser, og ved å skape usikkerhet for bedriftene som har belaget seg på flytting til området.