Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

YS sier nei til vikarbyrådirektivet

Usikkerheten rundt vikarbyrådirektivet fører til at Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) ber regjeringen legge ned veto mot EUs vikarbyrådirektiv.

Dermed slutter YS seg til både LOs og Unios krav om at regjeringen må ta i bruk reservasjonsretten som EØS-avtalen åpner for, og ikke innlemme vikarbyrådirektivet i norsk lov. - Det er skapt såpass mye uro og tvil om direktivet, også blant YS' medlemmer, at vi anbefaler et veto, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les også: Nei til EU-leiaren etterlyser klar tale frå Sp om EUs vikarbyrådirektiv

En utløsende faktor for YS' standpunkt er ønsket om en mest mulig samlet fagbevegelse i kampen for ordnede forhold i bemanningsbransjen. - Vi vil nå jobbe for å oppnå prinsippet om likebehandling, uten å innføre direktivet, sier Kvalheim.

Les også: LO krev veto mot vikarbyrådirektivet

Annonse

YS som representerer rundt 200.000 medlemmer, er den tredje av de fire store hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden som sier nei til direktivet. Akademikerne er eneste hovedorganisasjon som er positive til direktivet.

Les også:

Arbeiderpartiet har ikke latt seg påvirke av den store motstanden i fagbevegelsen. Sammen med alle opposisjonspartiene vil Ap sikre flertall for direktivet på Stortinget. (©NTB)

Neste artikkel

Også SV går ut mot Vedum-regnestykke