Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Villaksen på historisk lavnivå

Situasjonen for den norske villaksen er alvorlig, og oppdrettsnæringen får skylden.

Villaksbestanden i Norge er på et historisk lavnivå selv om innsiget av laks økte noe i 2010, går det fram av en rapport som Vitenskapelig råd for lakseforvaltning overleverte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) onsdag. - Vi ser at villaksbestanden er i nedgang, og hovedgrunnen til det er lakselus og rømming fra oppdrettsanlegg. Det vi nå må gjøre, er å foreta nye grep for at oppdrettsnæringen kan få bukt med problemene. Særlig er situasjonen på Vestlandet alarmerende, sa Solheim. Nedgangen i villaksbestanden er ifølge rapporten størst på Vestlandet til tross for at fisket etter laks er svært begrenset. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning konkluderer med at det har vært mange trusselfaktorer over tid, men at økt smittepress fra lakselus og vedvarende høye innslag av rømt oppdrettsfisk er grunnen til den lave bestanden i Hordaland og Sogn og Fjordane.

LES OGSÅ: Laksetrappene skal restaurerast

LES OGSÅ: Elveeierne bekymret for truet villaks

Annonse

Solheim mener det blir feil å dele ut nye konsesjoner til oppdrettsnæringen så lenge problemene rundt villaksen fortsatt er der. - Vi må få satt i verk gode nok tiltak mot lakselus og rømming der næringen er med på beslutningene. Foreløpig er problemene redusert, men ikke løst, understreket han. (©NTB)

LES OGSÅ: Berg-Hansen følger ikke råd fra Direktoratet for naturforvaltning om villaks

LES OGSÅ: Hybridfisk og parasittar øydelegg god fiskeelv

Neste artikkel

Tidenes laveste lakseinnsig til norske elver i 2021