Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil utrydde gaupa fra Hedmark og nordover

Lederen for rovviltnemnda i Troms og Finnmark vil totalutrydde gaupa i områder med reindrift.

Ulven er fredløs i Nord-Norge, og nå vil rovviltnemdleder Willy Ørnebakk at gaupa skal lide samme skjebne i en enda større del av landet. - Jeg vil kutte gaupebestanden slik at disse dyrene bare finnes utenfor reindriftsområdene, det vil si sør for Hedmark. Det er en politikk som er ført i Norge ovenfor ulv gjennom flere titalls år fordi man vet at å ha ulv i reindriftsområdene ikke er mulig, sier Ørnebakk til NRK.no.Lederen for rovviltnemnda i Troms og Finnmark begrunner forslaget med nye forskningsresultater. I fjor høst ble det lagt fram flere studier som konkluderte med at rovdyr kan ta langt mer rein enn tidligere antatt. - Jeg mener at den siste dokumentasjonen vi nå har fått også for gaupe i reindriftsområdene har skaffet til vei så mye god dokumentasjon hva konsekvensene er med å ha store gaupebestander i reindriftsområder. Derfor må vi gjøre noe med dette, sier Ørnebakk, som venter mye debatt om forslaget.Fra 1845 til 1980 var det statlig skuddpremie på gaupe i Norge, uten begrensninger på jakten. I perioden fra 1856 til 1880 ble det i snitt felt 127 gauper hvert år, og bestanden gikk tilbake, fremgår det på nettstedet Rovdata. Oppturen startet i 1960-årene, og de siste årene har Stortingets bestandsmål om 65 ynglinger per år har vært oppnådd. I dag er det familiegrupper i alle landsdeler unntatt Vestlandet. I 1994 ble det innført kvoteregulert jakt, og antall fellingstillatelser har økt i takt med bestandsveksten. Årets lisensjakt starter i morgen. I fjor ble det under lisensjakta felt 134 gauper av en kvote på 149 dyr.

Blir gjerne 80-130 cm lang, målt fra nesetipp til halerot, med tillegg av en 11-25 cm hale.

Annonse

Neste artikkel

Bondelaget er glad for ulvesak til Høyesterett