Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil utdanne langt flere bussjåfører

Transportkomiteens leder, Knut Arild Hareide (KrF), mener en aktiv politikk for å sikre rekrutteringen til bussjåføryrket er nødvendig for å skape bedre kollektivtilbud i distriktene.

- Kollektivtrafikk med buss utgjør stammen i det lokale kollektivtilbudet i store deler av landet, men det er i dag stor mangel på sjåfører, sier leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Knut Arild Hareide.

Trenger flere

Han viser til at bussnæringen årlig trenger 1500-2000 nye sjåfører, mens kostnaden for å bli sjåfør er i dag på minimum 70.000 kroner.

- Dette har medvirket til at det i 2009 var i underkant av 300 personer som fullførte grunnutdanningen som er nødvendig for å få kompetanse som bussjåfør. En aktiv politikk for å sikre rekrutteringen til bussjåføryrket er derfor helt nødvendig for å skape et bedre kollektivtilbud, særlig i distriktene, sier Hareide.

For å få bedre kollektivtilbud i distriktene er det også, ifølge Hareide, svært viktig at staten bidrar ved å styrke belønningsordningen for kollektivtransport.

- Bevilgningene til denne ordningen må økes betydelig. Ved å styrke denne ordningen motiveres kommuner til å legge bedre til rette for kollektive løsninger. Jeg mener også at staten bør ta et større direkte ansvar for utbygging av bybaner, sier Hareide, som også har vært miljøvernminister.

Annonse

Misnøye

Mer enn halvparten av de som bor på bygda er misfornøyd med sitt kollektivtransporttilbud.

- Misnøyen er størst i Nord-Norge og på Sørlandet. Hva bør myndighetene gjøre for å bedre kollektivtilbudet i nettopp disse landsdelene?

- Variasjonene i disse landsdelene er store med tanke på hvilke transportformer det er riktig å prioritere. Det viktige er at kommune og fylke har økonomi til å satse på kollektive transportformer, og at staten bidrar aktivt gjennom økonomiske incentiv, sier Hareide.

Neste artikkel

Også SV går ut mot Vedum-regnestykke