Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil samle Norge til ett planterike

All planteforedling til norsk landbruk kan bli samlet i ett aksjeselskap. Et forslag til et slikt selskap går inn for å sentralisere foredlingen til Hamar.

Utvikling av plantesorter tilpasset til norsk landbruk er avgjørende for utviklinga av næring og økonomi.

Nå er et forslag ute på høring om å opprette et nytt, kommersielt selskap som skal samle foredlingen av alle slags planter som brukes i landbruket.

Modellen til et slikt selskap fremmes av tidligere Landbrukssamvirke-nestor Per Aas og tidligere Statkorn Holding-sjef Ove Fløtaker, på oppdrag av Landbruksdepartementet.

De går inn for å samle nesten all virksomhet til Bjørke i Hamar, der Norsk Kornforedling nå holder til. Eneste unntak er fruktforedling, som bør utføres i fruktdistrikter.

Utrederne går inn for at selskapet skal basere virksomheten på inntekter fra salg i markedet, og at statsstøtte gjøres om til oppdrag som staten bestiller.

Tøft for Planteforsk Til nå har korn blitt foredlet av Norsk Kornforedling AS, poteter av Gartnerhallen og Hoff Norske Potetindustrier, andre vekster av Planteforsk. Sistnevnte er underlagt Landbruksdepartementet.

En sentralisering kan føre til dramatiske følger for Planteforsks foredlervirksomhet. Den er i dag spredt på syv steder fra Troms i nord til Grimstad i sør.

Det knytter seg derfor spenning til hva styret i Planteforsk sier 25. september i en høringsrunde som nå pågår blant de involverte.

Forslaget vil få store virkninger for de ansatte ekspertene. Også Fløtaker og Aas ser for seg problemer i en overgangsfase med å få fagfolk, som det er sparsomt med, til et sentralt anlegg.

Annonse

Samtidig framholder de positivt arbeids- og fagmiljø som en fordel med sentralisering. Et faglig moment er at økologiske og klimatiske forhold er så forskjellige i Norge.

Det, og risikoen for sykdomssmitte, kan brukes som argumenter for at foredlingen bør forbli spredt.

Forslaget til navn på det nye selskapet er Norplant AS. Nationen er imidlertid kjent med at dette navnet allerede er opptatt av et firma i Lier, som driver engroshandel med blomster.

Svenskene med Uansett hva babyen skal hete, går forslaget ut på å knytte til seg en eller to utenlandske minoritetseiere for å sikre kontakt med internasjonal kompetanse.

Svenske Swaløf Weibull AB har allerede sagt seg villig til å gå inn, dersom opplegget blir som skissert.

Etter Aas’ og Fløtakers forslag vil staten måtte gå inn med 20 millioner kroner, hvorav fem millioner i økt aksjekapital. Staten vil få 34 prosent av aksjene i det nye selskapet, Felleskjøpet ØstVest 36,8 prosent, Strand Brænderi 9,4 prosent, Swaløf Weibull 15 og Gartnerhallen og Hoff 2,4 prosent hver.

Målsettingen er at det nye selskapet skal være etablert fra 1. januar 2002, og at samlokaliseringen skal være gjennomført innen 1. januar 2007.

Neste artikkel

Hjortefarm ønskjer vill hjort