Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil legge hovedveier utenom tettstedene

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) er lei lokalpolitikere i distriktene som legger nye hovedfartsårer med rundkjøringer og 40-soner gjennom tettsteder.

Statssekretær Bård Hoksrud vil legge hovedveiene utenfor tettsteder med redusert fartsgrense. Foto: Lars Kristian Steen
Statssekretær Bård Hoksrud vil legge hovedveiene utenfor tettsteder med redusert fartsgrense. Foto: Lars Kristian Steen

– Veiutbyggingen i Distrikts-Norge bærer mange steder preg av altfor kortsiktig planlegging. Jeg blir skuffet og frustrert når vi for eksempel investerer mange hundre millioner på bedre broer, og så legges de nye hovedfartsveiene gjennom tettsteder med 40-kilometers soner med mange rundkjøringer, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet.

Framover varsler han mer statlig styring med nettopp planlegging av hovedfartsveier mellom ulike regioner – for å sikre både mer helhet og flyt og fart i trafikken.

– Flere statlige planer

– Vi må unngå at mer eller mindre tilfeldige kommunestyrevedtak er med på å skape nye hovedfartsveier der flyt og fart stoppes av så vel unødvendig mange rundkjøringer samt veitraseer med betydelig redusert fart gjennom ulike tettsteder, sier Hoksrud.

– I regjeringsavtalen står det at vi kommer til å gjennomføre flere statlige planer. På hovedfarts­årene har vi vært litt forsiktige med dette foreløpig, men vi ser det er nødvendig med mer statlig styring av planlegginga og utbygginga også her.

I sommer har Hoksrud kjørt mye på nettopp hovedfartsveiene gjennom Norge – for å lære mer om veistandarden, få innspill fra dem som bor langs hovedveiene og fra sjåførene som bruker veiene mest.

– Vi i regjeringa vil lære mest mulig for å gjøre veibygginga i Norge smartere og bedre. Vi er også opptatt av hvordan vi kan bygge raskere veier og få mer igjen for pengene – og selvsagt også redusere bompengene, sier Hoksrud.

Seks rundkjøringer

Han understreker at ved å legge alle hovedfartsårene utenom sentrum og tettsteder, tas det mye større hensyn til gjennomgangstrafikken.

– Samtidig får lokalsamfunnene både mindre støy, slitasje og lokal forurensning, sier Hoksrud.

Han ønsker også flere gode tilknytningsveier, uten rundkjøringer, mellom hovedfartsårene og ulike tettsteder og lokalsamfunn langs hovedveiene.

«Vi i regjeringa vil lære mest mulig for å gjøre veibygginga i Norge smartere og bedre.»

Bård Hoksrud (Frp), statssekretær
Annonse

– Oppdal er ett eksempel med for mange rundkjøringer, og da vi kjørte gjennom Steinkjer på E6, talte vi hele seks rundkjøringer på en strekning. Det sier seg selv at så mange skaper stor frustrasjon blant både privatbilister og yrkessjåfører, sier Hoksrud.

Nylig var han, sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, på inspeksjonstur langs E6 fra sør til nord i landet.

– Må ha helhetsplanlegging

– Målet må være at E6 gjennom Norge skal ha fartsgrense på 90 på hele strekningen. Det betyr færre rundkjøringer, og at veiene går utenfor tettsteder, sa Solvik-Olsen til flere medier på vei fra Trøndelag og inn i Nordland.

Hoksrud har i sommer også kjørt riksvei 3 (RV3) gjennom Østerdalen, som er en annen viktig hovedfartsåre mellom nord og sør i landet.

– Selv om RV 3 ikke har fullt så høy status som E6, så er det en veldig viktig vei, spesielt for næringstransporten. Her er svært mye tungtrafikk, som gir helt spesielle utfordringer, sier Hoksrud.

Han viser til at E6 stadig oftere er blitt er stengt av flom og ras – og da er RV3 gjennom Østerdalen eneste hovedfartsåre mellom nord og sør i landet.

– Mer flyt og fart på RV3

– Vi er veldig klar over denne veien – og har begynt med utbedringer flere steder på RV3. Her er det også viktig å sikre helhetsplanlegging samt flyt og fart – med færrest mulig rundkjøringer og 40- og 50-soner, sier Hoksrud.

Han opplyser at departementet også har fått signaler fra entreprenører om at det er mulig å bygge dobbelt så mye vei gjennom Østerdalen for de samme pengene.

– Vi ser på og vurderer disse innspillene. Samtidig har vi god dialog med både Vegvesenet og Vegdirektoratet. Hovedmålet vårt er å gjøre utbedringene på RV3 mest mulig effektive og trygge for både sjåfører, bilister – og ikke minst for dem som bor langs hovedfartsåren, sier Hoksrud.

Neste artikkel

Stortinget gjør retrett om små energiselskaper