Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil høre folks meninger om buejakt

Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil i løpet av våren finne ut hva allmennheten mener om jakt med pil og bue.

Svarene fra organisasjoner og andre med meninger om saken kan bli avgjørende for om DN i neste omgang vil etterkomme et sterkt ønske fra Norsk Buejegerforbund om å tillate denne jaktformen også i Norge.

I så fall må viltloven endres, ettersom dagens viltlov bare tillater skytevåpen med krutt. Seniorrådgiver Arild Sørensen i DN gir disse opplysningene til NTB etter et møte der Norsk Buejegerforbund fikk anledning til å legge fram sine argumenter for jakt med pil og bue. - Voksende jaktform

Annonse

Spørsmålet om å tillate buejakt har tidligere vært vurdert, blant annet i 2001. Da kom det så mange negative reaksjoner at DN konkluderte med å ikke foreslå endring av viltloven på dette punktet. Nå har Norges Buejegerforbund allerede fått støtte fra Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, skogeierorganisasjonen NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Alle disse fem organisasjonene står bak et forslag til prøveprosjekt og en søknad om å prøve ut buejakt på ulike viltarter forskjellige steder i landet. Ifølge forslaget bør denne jaktformen bli tillatt for omtrent alt norsk vilt, fra rype og hare til elg og villrein. Organisasjonene argumenterer med at buejakt internasjonalt er blitt «en godt etablert og sterkt voksende jaktform». Det er tillatt i Finland og Danmark, og vurderes i Sverige etter en prøveordning. Høring i vår

Arild Sørensen opplyser at høringen om allmennhetens syn på buejakt skal gjennomføres i forbindelse med et forslag til andre endringer i forskriften om utøvelse av jakt, felling og fangst. Denne saken, som blant annet handler om skyteprøve for bjørnejegere, skal sendes ut på høring i vår. Dette betyr at DN i løpet av året vil ha grunnlag for å vurdere om jakt med pil og bue har tilstrekkelig stor oppslutning i den norske allmennheten. I så fall kan det bli aktuelt for DN å legge fram forslag for Miljøverndepartementet om de nødvendige endringer av viltloven. (©NTB)

Neste artikkel

Ystad om nye ulvejakt-regler: – Nok en oppskrift på kaos og forvirring