Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi kan ikke fly fra klimaendringene

Klimadebatten blir ofte en absurd svarteper-øvelse der klimakutt sendes rundt, og alle prøver å finne unnskyldninger for hvorfor de ikke bør havne hos akkurat dem.

Une Aina Bastholm, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Une Aina Bastholm, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

I en kommentar skriver debattleder Hilde Lysengen Havro at jeg bør “distrikt-skamme” meg. Bakgrunnen er at jeg mener Senterpartiets forslag om å sette ned prisene på fly i distriktene, er en dårlig idé.

Jeg skal gi Havro rett i én ting: Å kalle dette for å “snakke distriktene etter munnen”, var flåsete sagt. Jeg er også enig i en annen ting: Det skal selvsagt koste mer i avgift med en utenlandsreise og en flyreise mellom de største byene, enn med en flyreise i distriktene der det ikke finnes alternativer. Det har Miljøpartiet De Grønne foreslått i mange år.

Senterpartiets forslag er likevel dårlig.

Ikke bare fordi det å sette ned prisene på kortbanenettet er ulovlig konkurransevridning, og dermed høyst sannsynlig ville blitt stanset av ESA. Men fordi FNs klimapanel sier at verden (ja, det inkluderer by og bygd i Norge) må halvere alle utslipp i løpet av de neste 11 årene for å unngå farlige klimaendringer. Vi vet at det å fly er noe av det mest forurensende vi gjør. Da kan ikke svaret vårt være å invitere til flere flyreiser, selv om vi mener at distriktsflyplassene skal bevares.

Annonse

Her melder Senterpartiet seg ut. Senterpartiet har ingen politikk som utvikler distriktene og samtidig gjør det mulig for oss å unngå klimaendringer.

Klimadebatten blir ofte en absurd svarteper-øvelse der klimakutt sendes rundt, og alle prøver å finne unnskyldninger for hvorfor de ikke bør havne hos akkurat dem. Men la det være klart: Å halvere verdens utslipp krever at vi kutter mye – overalt. Forskjellen på god og dårlig klimapolitikk er ikke først og fremst tiltakene, men tempoet. Vi har hverken mulighet eller tid til å unnta flybransjen eller de som bor i distriktene, skal vi ha håp om å lykkes.

Vi i De Grønne ønsker å sikre ruter og distriktsflyplasser. Våre 231 folkevalgte bor i hele landet, og vet at kortbanenettet mange steder er nødvendig for at folk skal komme seg rundt. Men vi ønsker ikke å premiere forurensende flyvninger ved å sette ned prisene. En bedre måte å opprettholde kortbanenettet på, er statlig kjøp av flyruter og direkte støtte til distriktsflyplasser. Dette er virkemidler vi har i dag, og kan styrke.

Jeg syns ikke folk bør skamme seg for å fly, men jeg syns vi alle, politikere, næringsliv og folk flest, har et ansvar for å gjøre det vi kan for å bidra til klimaløsningen. Det er ikke De Grønne som er årsaken til at mange føler på skam, men det faktum at mange tvinges til å ta valg de vet er skadelig for klimaet og miljøet. Vårt svar som politikere må være å bygge ut alternativer til det som forurenser og å gjøre det miljøvennlige til det enkleste og billigste valget.

Derfor går vi til valg på å rulle ut tusen ladestasjoner til elbil i året – i hele landet. Vi vil ha gode kollektivløsninger og sykkelveier utenfor storbyene – fordi 82 prosent av oss bor i tettbygde strøk. Vi vil ta vare på natur og matjord, ha mer matproduksjon på lokale ressurser, og ønsker 13 milliarder kroner i overføringer til norske kommuner og fylker så de skal kunne investere i barnevennlige og grønne byer, bygder og arbeidsplasser.

Det er ikke slik at bor du på bygda, så er du ikke opptatt av miljø og klima. De siste meningsmålingene for De Grønne viser et folkeopprør mot regjeringens tafatte svar på vår tids største utfordring. Og det skjer i Vang i Valdres, i Bø i Telemark og i Os i Hordaland.

Barn og unge tar til gata fordi det er deres fremtid det handler om. Vi ser helt tydelig at de fleste ønsker å være en del av løsningen, ikke problemet. Selv når det betyr å si fra seg Senterpartiets flyrabatt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ein fortvila diskusjon