Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærinstituttet advarer mot svekket matsikkerhet

Minst tretti årsverk i Veterinærinstituttet må kuttes. Innsparingene kan true matsikkerheten.

Veterinærinstituttet har beredskap på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, fiske- og skjellhelse. Foto: Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix
Veterinærinstituttet har beredskap på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, fiske- og skjellhelse. Foto: Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix

Inntektssvikt og kraftig økning i pensjonskostnadene gjør at Veterinærinstituttet må spare mellom 20 og 30 millioner kroner. Instituttet driver forebyggende helsearbeid, smittesporing og sykdomskontroll på både dyr og fisk. Mattilsynet er den viktigste brukeren av instituttets kompetanse, og instituttets direktør Gudmund Holstad frykter konsekvensene av kuttene.

– Man skal ikke redusere størrelsen på Veterinærinstituttet for mye uten at man risikerer at det går ut over beredskapen. Det vil være veldig uheldig. Da står man dårlig rustet til å løse krisene når de dukker opp, sier Holstad til NRK.no.

Driften av instituttet finansieres av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeridepartementet, som har redusert bevilgningene til forskning fra 2013 til 2014. Mye av inntektene kommer likevel fra eksterne kilder og prosjekter, og de er det blitt færre av. Til NRK forteller Holstad at det er blitt vanskeligere å få midler fra Norges forskningsråd til prosjekter innen matsikkerhet og dyrehelse, fordi slike områder er lavere prioritert enn tidligere. I tillegg har konkurransen om forskningsmidler økt.

Generalsekretær Sigrid Lem i Forskerforbundet bekrefter at færre ansatte i Veterinærinstituttet vil ramme forskning på matsikkerhet, dyrehelse og fiskehelse. Hun krever at de ansvarlige statsrådene kommer på banen.

Annonse

– Matsikkerhet og dyrehelse er regjeringens ansvar. Dersom de varslede kuttene gjennomføres risikerer vi at det går ut over beredskapen i Norge. Forskerforbundet ber derfor de ansvarlige statsrådene komme på banen før det er for seint, skriver Lem i en epost til nationen.no.

Veterinærinstituttet har 280 ansatte på hovedkontoret i Oslo. I tillegg er det bygd opp et landsdekkende laboratoriesystem med regionale laboratorier i Bergen, Harstad, Sandnes, Trondheim og Tromsø. Ledelsen håper å redusere antall ansatte med sluttpakker eller andre ordninger som gjør oppsigelser unødvendige.

Veterinærinstituttet ble opprettet i 1891.

Neste artikkel

Nok skremselspropaganda fra deg nå, Sandtrøen