Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verdensrekordforsøk i positive bønder

Fire produsentlag i Nord-Trøndelag ble oppfordret til å skrive ned hva som er bra med å være bonde. Resultatet var hele 18,64 meter med gode grunner.

Fire produsentlag i Ytre Namdal og Bindal har i lenger tid vært bekymret for utviklinga i landbruket. Det er mange som har slutta, og undersøkelser i Nord-Trøndelag viser at det er mange i neste generasjon som er usikker på om de vil ta over bruket når den tid kommer. Kort sagt, det trengtes en inspirsjonsdag. HUMØRFYLT ARRANGEMENT Mellom 100 og 120 spente produsenter var møtt opp for å få nytt påfyll av energi på inspirasjonsdagen. Nestleder i Nærøy produsentlag, Geir Tore Juul forklarer at de ville satse og inviterte med seg landbruksministeren, Humørbonde Geir Styve og en tryllekunstner. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk kommer selv fra Vikna som er en av produsentlaga. - Vi utfordret ham til å snakke om muligheter i landbruket i distriktene, sier Juul. MÅTTE SETTE VERDENSREKORD Men så var det dette med å sette verdensrekord. I følge Juul kom ideen fram under årsmøte i samarbeidsutvalget kvelden før der også Humørbonden var møtt opp og bidro til at ideen kom på bordet. - Vi syntes at stemningen var bedre og det var møtt opp dobbelt så mange på årsmøtet som i fjor. Også har Tine levert et bra resultat, så det kan hende at det var derfor vi ville sette verdensrekord, smiler Juul.

Les også: Italia med verdensrekord i pølselengde

Annonse

- Vi håper vi kan få motivert noen til å se flere positive sider ved landbruket og dette var en god vinkling: Du kan få til mye bare du ser mulighetene. På slutten av dagen ble det delt ut ark til alle dem som hadde møtt opp. De skulle svare på to spørsmål: Hva er bra ved å være bonde og hva kan vi gjøre noe med sjøl. Da alle svara var kommet inn ble de limt sammen til en remse som gikk tvers over lokalet og tilbake igjen. Det ble nærmere 20 meter med positivitet. - Vi har tatt vare på alle svara og vår sekretær har skrevet ned alt så vi kan ha glede av dem i framtida, forklarer Juul. Her er noen av punktene på verdensrekordlista: - Frihet - Selvstendig - Sin egen herre - Jobbe med dyr - Jobbe med jord - Skape trivsel rundt seg - Frisk luft - Nye utfordringer hver dag - Å være sjef - Bedre for familien - Gratis trening - Å få være ute i naturen - Kan gjøre noe med alt som vi treng å gjøre noe med- Godt samarbeid med naboer- Slipper å bo oppå naboen- Får være ute i natur og friluft - Kan i en viss grad bestemme arbeidstiden din- Får være sammen med dyr - Å få være sjef på sin arbeidsplass- Få lære barna våre å bli glad i natur og dyr - Å få være med på liv fra fødsel til slakt - Barna får lære naturloven - Innsats = resultat MER POSITIVE TONER Juul mener at medlemmene i de fire produsentlaga fikk påfyll av positiv energi etter inspirasjondagen. - Jeg syns jeg i flere sammenhenger har hørt mer positive toner enn det som har vært en stund, forteller Juul. - Les også: Ikke alltid økonomi som motiverer SAMARBEID I PRODUSENTLAG Nestlederen i Nærøy produsentlag forteller også hvor positivt det er at fire produsentlag i Ytre Namdal og BIndal nå samarbeider. Det er blitt stadig færre melkeprodusenter og samarbeidet produsentlaga imellom har gitt et større miljø . Sammen har de et utvalg som møtes fast med tre medlemmer fra hvert lag. Nærøy produsentlag er størst med 101 medlemmer, mens de andre laga har mellom 25 og 40 medlemmer. Samarbeidsutvalget jobber sammen med saker som er aktuelle og har glede av å ha Aslaug Vevstad Aune fra Tine som sekretær. - Les også: Offisiell stengning av Bygdedyrreservat Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Neste artikkel

Vil redusere nitrogenutslipp ved å kjøpe opp land