Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verdensbanken lover økt satsing på fornybar energi

Verdensbanken vil trappe opp investeringene i ren energi og bare finansiere kullprosjekter under helt spesielle omstendigheter, lover bankens leder Jim Yong Kim.

Utviklingsland må få støtte til kullkraftverk dersom det ikke foreligger alternative energikilder til «en fornuftig pris», mener Verdensbanken, som likevel lover å trappe opp satsingen på fornybar energi. Foto: Reuters / NTB scanpix
Utviklingsland må få støtte til kullkraftverk dersom det ikke foreligger alternative energikilder til «en fornuftig pris», mener Verdensbanken, som likevel lover å trappe opp satsingen på fornybar energi. Foto: Reuters / NTB scanpix

Klimaendringene vil undergrave Verdensbankens forsøk på å utrydde den ekstreme fattigdommen i verden, frykter Kim.

Verdensbanken har tradisjonelt vært en stor långiver til prosjekter basert på fossil brensel som kull, og banken anklages derfor for å ha bidratt aktivt til klimaendringene.

Banken forsvarer seg med at fattige land også trenger energi, men ønsker nå å legge større vekt på klimavennlig energi, sier Kim til The Guardian.

Rett til energi

– Nå må vi fokusere på å bevege oss i retning av fornybare og renere former for energi. På den annen side fastholder vi at de fattigste landene også har rett til energi, sier Kim.

– Vi kan ikke be disse energifattige landene om å vente til det foreligger måter som sikrer at sol og vind gir dem den energien de trenger for å industrialisere, sier han.

Annonse

Bankens spesialutsending i klimaspørsmål, Rachel Kyte, er enig og understreker at Verdensbanken bare er i helt spesielle tilfeller heretter vil gå inn med finansiering i kullprosjekter.

– Det vil vi bare overveie i de tilfellene der det er ekstreme behov, sier Kyte.

Fornuftig pris

Ifølge henne vil det bare være aktuelt i de aller fattigste landene der andre energikilder ikke er tilgjengelige «til en fornuftig pris» og der det foreligger en plan om å gå over til andre og mer klimavennlige energikilder på sikt.

– Vi vil nå ha fokus på å trappe opp utlånene til alle former for fornybar energi. Det er det som er strategien. Det inkluderer alle former for vannkraft, vindkraft, solenergi og jordvarme, sier Kyte.

Neste artikkel

Organisasjon: – Regjeringen må legge til rette for en kraftig satsing på vindkraft både til havs og på land