Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veiene er dårligst i nord

Mange tusen kilometer vei er i dårlig og svært dårlig stand i Norge, og verst er situasjonen i Nord-Norge.

Til sammen 23.000 kilometer norske veier var i fjor i dårlig forfatning, ifølge Statens vegvesen.

Derav er 777 kilometer stamvei - det vil si europaveier og riksveier - i svært dårlig stand, skriver Bergens Tidende.

Svært dårlig stand betyr at det er spordybde på minst 2,5 centimeter eller for store ujevnheter i veien.

LES OGSÅ: Vil satse mer kollektivt for gods og folk

Tallmaterialet avisa har fått tak i, viser at 30 prosent av stamveiene er i dårlig eller svært dårlig stand, og at det samme gjelder 53 prosent av fylkesveiene.

For stamveiene er situasjonen verst i Nord-Norge. Det verste fylket er Troms, der 157 kilometer stamvei er i svært dårlig forfatning.

Annonse

Hordaland er verst når det gjelder fylkesveier. Der er 30 prosent av veiene i svært dårlig stand.

LES OGSÅ: Må kanskje vente et helt år på ny vei

Regjeringen bevilget i 2009 store summer i sin tiltakspakke til vedlikehold og asfaltering av vei. Samme år ble mengden dårlig vei redusert med 268 kilometer, men allerede året etter, da tiltakspakken var brukt opp, økte det igjen med 118 kilometer.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier i et skriftlig svar til Bergens Tidende at forskjellene mellom fylkene blant annet beror på hvor trafikkgrunnlaget er størst og klimaforhold.

Hun innrømmer at etterslepet er stort, men lover at økningen i etterslepet skal stanse opp i 2011, når rundt 1.000 kilometer vei får nytt asfaltdekke. (©NTB)

Neste artikkel

Overtar fem godstogruter i Norge og syvdobler antall ansatte