Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vanskelig å akseptere

Rapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik ikke er strafferettslig tilregnelig er overraskende. Det vil sikkert komme protester og påstander om at en slik konklusjon ikke kan aksepteres. Nationens Drude Beer kommenterer.

Den terrortiltalte Anders Behring Breivik var ikke strafferettslig tilregnelig da han henrettet 77 mennesker den 22. juli. Det er konklusjonen i rapporten fra de psykiatrisk sakkyndige. De sakkyndige hevder at gjerningsmannen var psykotisk både da terrorhandlingene ble utført og under observasjonene som ble utført av ham i tiden etter. Psykosen skal ha utviklet seg over lang tid i forkant av handlingen. Diagnosen er paranoid schizofreni. Rapporten er overraskende. Det vil sikkert komme protester og påstander om at en slik konklusjon ikke kan aksepteres. Planleggingen av terroren var til de grader detaljert planlagt gjennom flere år, grundig teoretisk begrunnet og perfekt utført. Det er vanskelig å forestille seg at en psykotisk person kunne klare å gjennomføre en så omfattende terrorhandling. Det er også vanskelig å godta at et menneske som har utført så grusomme handlinger og påført så mange mennesker grenseløs smerte, ikke skal i fengsel. Tvunget psykiatrisk helsevern minner umiddelbart mer om omsorg enn straff. Men ifølge norsk straffelov kan mennesker som er psykotiske i gjerningsøyeblikket, ikke straffes. Prinsippet er godt begrunnet og kan ledes tilbake til norsk middelalder. For at de sakkyndiges konklusjon skal få en samfunnsmessig aksept, er det likevel flere forutsetninger som må oppfylles. For det første skal rapporten kvalitetssikres av en rettsmedisinsk kommisjon. Her må det skje et grundig og tillitvekkende arbeid. Det er ikke usannsynlig at kommisjonen blir nødt til å kreve flere sakkyndige uttalelser. For det andre er det helt avgjørende at rettsprosessen tilfredsstiller samfunnets behov for beskyttelse mot ugjerningsmannen framover. Tilstanden til en person som er dømt til tvunget psykisk helsevern skal ifølge loven vurderes hvert tredje år. Av hensyn til terrorens ofre, de overlevne og de pårørende er det i dag ikke mulig å forestille seg annet enn at Anders Behring Breivik blir holdt borte fra samfunnet i mange år, muligens resten av livet. Drude Beer er kommentator i Nationen.

Annonse

Neste artikkel

Quislings frigjorte barn