Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrepoliti ga strengere straffepåstander

Et tettere samarbeid mellom politiet og Mattilsynet i saker om dyrekriminalitet har gitt flere gode resultater, ifølge en rapport.

– Jeg er spesielt tilfreds med at pilotprosjektet i Trøndelag har vist seg så vellykket at Mattilsynet og politiet i regionen fortsetter satsingen uten særskilt bevilgning, sier Bård Hoksrud. Foto: Siri Juell Rasmussen
– Jeg er spesielt tilfreds med at pilotprosjektet i Trøndelag har vist seg så vellykket at Mattilsynet og politiet i regionen fortsetter satsingen uten særskilt bevilgning, sier Bård Hoksrud. Foto: Siri Juell Rasmussen

I et tverrfaglig prosjekt etablerte Mattilsynet i Trøndelag en egen krimgruppe og politiet en egen dyrekrimgruppe som har samarbeidet aktivt i tre år. I prosjektrapporten som onsdag ble klar, vises det til flere positive sider ved forsøket. Målet med samarbeidet var å bedre dyrevelferden.

– Dyrepoliti-prosjektene er en viktig satsing fra regjeringen for bedre dyrevelferd og omfatter nå fem politidistrikt. Bedre samarbeid mellom Mattilsynet og politiet styrker håndheving av regelverket og bidrar dermed til bedre dyrevelferd, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener det er viktig å etterforske dyrekriminalitet ettersom det viser seg at mange som mishandler dyr også kan begå andre kriminelle handlinger. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener det er viktig å etterforske dyrekriminalitet ettersom det viser seg at mange som mishandler dyr også kan begå andre kriminelle handlinger. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Annonse

Foruten påstander om strengere straffer, i tråd med praksis fra Høyesterett, fremhever de to etatene at begge har fått økt kunnskap om og bevissthet om dyrekrimsaker. Videre har det ført til raskere anmeldelse av kriminelle forhold og bedre dokumentasjon og bevismateriale.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er positiv til samarbeidet.

– Dyrevelferd er viktig i seg selv, men det er også viktig å være oppmerksom på at noen av de personene som mishandler eller vanskjøtter dyr, også kan utøve annen kriminalitet, for eksempel overfor mennesker. Gjennom å gripe inn mot dyrevelferdskriminalitet, vil derfor politiet også kunne komme i inngrep med, og forebygge, annen alvorlig kriminalitet, sier Wara.

De ansatte inspektørene i Mattilsynet har måtte lære seg flere nye ting for å sikre bevis. Blant annet har de blitt opplært i å ta gode bilder og betydningen av dem for å kunne dokumentere funn når de er rundt på tilsyn.

Neste artikkel

Slik fyrer du med ved