Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Unge vil ha flere rovdyr

– Rovdyrene har en lysere framtid 
enn fortid, sier Lars Haltbrekken 
i Naturvernforbundet.

Fire av ti under 30 år ønsker mer vern av rovdyr, mens bare én av ti vil ha færre rovdyr, viser en meningsmåling Sentio har utført for Nationen. Foto: Colourbox
Fire av ti under 30 år ønsker mer vern av rovdyr, mens bare én av ti vil ha færre rovdyr, viser en meningsmåling Sentio har utført for Nationen. Foto: Colourbox

Fire av ti under 30 år ønsker mer vern av rovdyr, mens bare én av ti vil ha færre rovdyr. Det viser en meningsmåling Sentio har utført for Nationen.

Rovdyrbestand i Norge

Det var cirka 350 voksne jerv i 2013.

I 2012 var det minst 137 bjørner.

Ulv: Vinteren 2012–2013 ble det registrert cirka 30 ulver som kun hadde tilhold i Norge. I tillegg er det omtrent 50 ulv som krysser grensen mellom Norge og Sverige.

Gaupe: Det er beregnet 313 dyr i Norge i 2014.

Kilde: Rovdata

– Som i så mange andre miljøspørsmål tar ungdommen ansvar og går foran, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Skepsis blant eldre

Mens ungdommen ønsker mer vern av rovdyr, er de over 60 mest skeptisk. Bare 17 prosent ønsker mer vern, mens 36 prosent synes dagens vern er for strengt. Haltbrekken mener det henger sammen med at de eldre generelt er mer skeptisk til miljøvern.

– De eldre er mer skeptisk til miljøvern generelt, det kan jo være derfor de vegrer seg også når det gjelder dette, sier han.

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, tror grunnen til at de under 30 vil ha mer vern, er at de ikke har opplevd kostnaden ved rovdyr på nært hold.

– Det er vanskelig å analysere disse tallene, men det er vel færre unge som har kjent dette på kroppen. Litt avhengig av hvor i landet de bor, er det mindre sannsynlig at de har opplevd de personlige tragediene som treffer folk etter rovdyr angrep. Vi i Bondelaget har erfaring med at ungdom som kommer tett på den siden av det, ofte endrer synet på hvordan rovdyrbestandene bør forvaltes, sier Frogner.

Han tror det er fullt mulig at mange av disse ungdommene vil endre syn på vern av rovdyr når de blir eldre.

Fremtiden foran seg

Haltbrekken mener målingen tyder på at rovdyrene i Norge går mot en lysere framtid.

– Det er godt nytt for rovdyrene at ungdommen ønsker dem velkommen. For 100 år siden gjorde vi hva vi kunne for å utrydde dem, det tror jeg ikke vi vil gjøre igjen. Disse tallene tyder på at rovdyrene har en lysere framtid enn fortid, sier Haltbrekken.

«Rovdyrene har 
en lysere framtid 
enn fortid.»

Lars Haltbrekken, 
leder i Naturvernforbundet
Annonse

Einar Frogner i Norges Bondelag er enig med Haltbrekken i at ungdom generelt er opptatt av miljøvern, men mener de trolig også er opptatt av andre ting.

– Jeg vil jo tro at ungdommen er opptatt av at vi skal bruke norsk natur til å produsere norsk mat på en særdeles miljøvennlig måte. Vi i Bondelaget vil jo ikke utrydde rovdyrene som et mål i seg selv, vi ønsker bare å produsere mat. Dessverre klarer vi ikke å gjøre det i områder med mye rovdyr, sier Frogner.

Svenskene vil skyte flere

En svensk undersøkelse om hva befolkningen synes om rovdyrforvaltningen der til lands, viser økende skepsis til rovdyr hos söta bror. Motstanden har økt siden 2004, og tre av fem ønsker nå å bruke jakt for å regulere ulvebestanden.

– Sverige har hatt en helt annen rovdyrpolitikk enn oss. De hadde bygd ned landbruket i store deler av landet, og har mye mindre beitedyr på utmark enn det vi har i Norge, og har derfor hatt mindre konflikter rundt rovdyr enn vi har hatt, sier Frogner.

Han mener det er helt naturlig at det nå er økende skepsis til rovdyr i Sverige.

– Rovdyrbestanden i Sverige har vokst, og dyrene har spredt seg østover og sørover. De har nå kommet til mer befolkede områder der det også i Sverige er mer husdyrhold. Det er helt naturlig at svenskende blir mer skeptiske, og at det da blir mer konflikt rundt rovdyrpolitikken der, sier Einar Frogner.

I Norge er det folk i Oslo og Akershus som ønsker mest vern, tett fulgt av Nord-Norge. Skepsisen er sterkest i Midt-Norge, fulgt av Østlandet.

Neste artikkel

Sp nærmer seg sperregrensa på ny meningsmåling