Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ungdommer, tiden er inne for å velge grønn utdanning!

Norge trenger folk som kan utvikle en grønn økonomi, skriver Nils-Asle Dolmseth på Landbruksbloggen.

Norge og verden trenger grønn kompetanse. Ungdommer som velger denne yrkesveien bør ha store muligheten. Foto: iStock
Norge og verden trenger grønn kompetanse. Ungdommer som velger denne yrkesveien bør ha store muligheten. Foto: iStock

Verden trenger løsninger på de globale utfordringer med matproduksjon. Vi må derfor oppfordre ungdommene våre til å velge grønn utdanning.

På denne tiden av året står mange ungdommer midt oppe i det store dilemmaet: Hvilken videregående skole skal jeg velge? Hva skal jeg bli? Når linjene på videregående skal plukkes ut er mulighetene mange. Det er ikke alle 16-åringer som har staket ut kursen for resten av livet.

Vi har vi en 15-årig datter i huset som gjør seg noen tanker om fremtiden. Hun deltar på utdanningsmesser og hospiterer for å få en følelse av hva som venter henne. Det er viktig at ungdommene, så langt som råd, forstår hva samfunnet vil kreve av dem.

Les også: Det grønne skiftet – tenk nytt!

Som foreldre og stolte bønder er det ikke bestandig like enkelt å skulle veilede uten å være styrende i denne situasjonen. Vi er melkeprodusenter og synes dette er en meningsfylt jobbtilværelse. Da må det være lov å fortelle at dette faktisk er et viktig og interessant yrke.

Men det hadde også hjulpet veldig om rådgiverne på norske skoler hadde satt seg bedre inn i hva de «grønne» skolene kan bidra med, som basis for mange yrkesvalg.

Interesse og variasjon, fremfor inntekt

Det er godt å se at de som kommer etter oss holder en knapp på interesse og variasjon når fremtiden skal stakes ut, og at det ikke bare er materielle goder som gjelder. Dette er nok en forutsetning for at melkeproduksjon skal kunne være med i finalen når yrkesvalget skal tas. Blir det ensidig fokus på pengene, vet vi hvor det ender.

Dette sier jeg ikke i blind naivitet, jeg skjønner veldig godt at lønn er viktig. Jeg mener selvfølgelig at vi som er bønder skal ha mulighet til et liv på linje med andre i samfunnet. Men jeg er også veldig sikker på at å bli bonde, uten en lidenskapelig interesse for dette yrket, blir problematisk.

Les også: Jeg er glad i melkekyrne mine!

Tenk grønt!

Jeg vil oppfordre alle, som i disse dager prøver å veilede ungdommer i deres yrkesvalg på videregående, om å tenke grønt. Det er ikke bare fremtidige gårdbrukere som kan gå denne utdanningsveien.

Annonse

Glem ikke at vi står foran det «grønne skiftet». Bioøkonomien vil være en vesentlig del av vår fremtid. Oljen, som vi har levd godt av i mange år, vil ikke være det samme for våre etterkommere. Effektiv og bærekraftig utnyttelse av fornybare resurser er det som vil stå på agendaen for dagens barn og unge. Det å ha kunnskap og kompetanse på dette området kommer til å bli viktigere og viktigere.

De «grønne» skolene må løftes frem som et mulig utdanningsvalg for ungdommene. De gir et godt grunnlag for videre studier, samtidig blir skoledagen mer variert enn en tradisjonell videregående skole med studiespesialisering som mål. Alle skal ikke bli statsminister i dette landet.

Les også: Vi er en framtidsnæring

De grønne skolene kan gi fyldig kompetanse til mange yrker i dette landet og verden for øvrig. Vi er avhengig av at alle roller fylles for at samfunnet skal fungere. Vi skal ikke se bort fra at flere kunne finne en slik skole vel så interessant som andre alternativer. Det kan også bidra til at frafallet i videregående skole blir redusert.

Les også: Tiden for å leke med tall må være forbi

Det finnes en egen Facebookgruppe som heter Grønn Utdanning. Kanskje et sted å delta?

Nils Asle Dolmseth er melkebonde og tillitsvalgt i Tine

Landbruksbloggen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke og Nationen.

Neste artikkel

Slik blir mjølkekvotane for neste år justert ned