Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulv i ulvesona må også forvaltes

Får kritikk: Rovdyrpolitikken som forvaltes av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
Får kritikk: Rovdyrpolitikken som forvaltes av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Det hevdes fra flere hold med NINA-forskere i spissen at ulven i ulvesona ikke gjør skade, og at det er svensk ulv som utgjør det største skadepotensialet for beitedyr utenfor sona.

Det er mulig det var riktig i en tid det var lite ulv og få ynglinger inne i sona, men nå har vi fått en situasjon der forutsetningene har endret seg. En lettvint forskning basert på historisk statistikk over skader forvoldt av ulv vil ikke være i forkant av utviklingen, og vil gi et totalt feilaktig bilde av situasjonen.

Med økt antall ynglinger og økt størrelse på flokkene vil flere dyr forlater flokken for å søke eget «revir» for å slå seg ned i. Da er det ikke bare svenske vandrere som utgjør skade, men også de fra norske revir. Noe vi allerede har sett i sommer.

Flere eksperter på ulv andre steder i verden bekrefter at det er disse "utbryterne" som er direkte farlige og gjør enorm skade om de kommer i kontakt med beitedyr, noe som er lett å dokumentere.

Etter vinterens store ulvedebatt der det omtrent gikk inflasjon i begrepet ulveekspert, endte som kjent med en kraftig reduksjon av kvotene og at ulven i ulvesona utelukkende fikk være i fred. Dette kan vise seg å kunne bli en kostbar lærdom. Ulv som andre rovdyr må forvaltes, å la bestandene vokse fritt vil være å gjøre de en "bjørnetjeneste" av flere grunner.

Annonse

Selv om jeg er godt forankret i Høyre og den borgerlige side, vil hvilken som helst regjering som tiltrer fra høsten være nødt til å ta dette på alvor, ikke minst ved å følge opp Stortingets vilje.

Miljøbyråkratene som så langt har fått full pott, burde også innse bak skylappene at de har skapt et helvete for berørte beitebrukere og andre som lever av utmarksnæring, men også gjort at synet på ulv blant befolkningen er i endring.

En ny runde kommende vinter der fasiten blir den samme som sist vinter vil for mange fjerne siste rest av tillit til norsk ulveforvaltning, og bli en uforutsigbar tikkende bombe langt utover de områdene vi ser er berørt i dag. Nå må det åpnes for en betydelig reduksjon av belastningen både i og utenfor ulvesona og utvide verktøykassa for en mest mulig effektiv jakt, ikke bare på ulv, men også andre rovdyr som utgjør skadepotensiale.

Ingen har politisk ytret et ønske om et reservat for rovdyr, men det er langt på vei det som er resultatet i områder der rovvilt har for sterkt vern.

Neste artikkel

Rekordmange ulver kan skytes i Sverige