Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uklarhet gir milliard-utsettelser for fornybar energi

En av fem konsesjonssøkere for vann- og vindkraft utsetter prosjektene. Fornybar-prosjekter for nesten fem milliarder er blitt utsatt på grunn av uklare rammevilkår, ifølge en undersøkelse.

En fersk undersøkelse som Respons har utført for advokatfirmaet Grette viser at investeringer i vann- og vindkraftprosjekter for 4,7 milliarder kroner er utsatt på grunn av uklare rammevilkår.

22 prosent av kommunene og virksomhetene som har søkt konsesjon for å bygge ut ny vann- og vindkraft, utsetter prosjektene, går det fram av undersøkelsen.

De utsatte prosjektene tilsvarer 1.670 GWh i tapt kraftproduksjon.

Sertifikat-forvirring viktig årsak

Så godt som alle av de søkerne som har utsatt prosjekt oppgir avklaring om grønne sertifikater som en viktig årsak.

- Dette viser at usikkerheten som knytter seg til verdien på grønne sertifikater bremser utbyggingen av fornybar energi vesentlig. Også kravet om at kraftverk må settes i drift innen en dato i 2020 for å være berettiget til slike sertifikater skaper uvisshet, sier advokatfullmektig Marius Svendsvoll Langnes i avokatfirmaet Grette i en pressemelding.

Til grunn for undersøkelsen ligger 151 konsesjonssøkere med til sammen 623 søknader. På oppdrag fra advokatfirmaet har Respons utarbeidet undersøkelsen, der mer enn halvparten av 151 konsesjonssøkere er intervjuet.

Annonse

- Svekker Distrikts-Norge

Advokat og partner Dag Horsberg Hansen i Grette er bekymret for effekten av at norske lokalsamfunn går glipp av nær fem milliarder investeringskroner.

- Når kraftutbyggerne sitter på gjerdet betyr det mindre skattbar aktivitet og færre arbeidsplasser i distriktene. Samtidig blir det tilsvarende mye vanskeligere å innfri ambisjonene for økt andel fornybar energi, sier Horsberg Hansen.

Markedsutviklingen innen kraftpriser og avklaring omkring utbygging av utenlandskabler er også viktige årsaker til utsettelse. Nesten halvparten trekker frem disse to momentene.

Sen saksbehandling hos myndighetene, og dårlig linjekapasitet og økonomi nevnes også som grunner for at prosjekt blir utsatt.

Det er stor investeringsvariasjon i størrelsen på de planlagte prosjektene, fra under 20 millioner kroner til over 300 millioner kroner.

Neste artikkel

Meiner regjeringa sin vindkraftpolitikk er menneskerettsbrot