Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uetisk transport av dyr

Den globale transporten av levende dyr til slakt bør ta slutt.

Ei død ku ble skylt i land i Ystad i Sverige 2014. Kua ble dumpet fra en båt som tranporterte levende dyr. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB scanpix
Ei død ku ble skylt i land i Ystad i Sverige 2014. Kua ble dumpet fra en båt som tranporterte levende dyr. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB scanpix

EU-kommissær for helse og mattrygghet Vytenis Andriukaitis kom med en kraftsalve denne uken. Under et møte i EUs ministerråd for fisk og landbruk truet han med å forby transport av dyr, om ikke transportørene og medlemslandene i EU skjerper seg.

Handel med levende dyr ment for menneskemat er en utstrakt global forretning. Sauer og kyr blir fraktet verden rundt for å bli slaktet ved ankomst, eller fôret opp før slakt. Mange dyr tilbringer ukevis til sjøs på et frakteskip. Ikke all transporten kan dessverre forsvares, slik vi har sett gang på gang de siste årene, men det er sjelden konsekvensen av transporten kommer så nær oss som da døde kyr ble vasket i land i Skåne vinteren 2014. Eksporten av levende dyr er også svært omstridt, fordi det mange ganger har blitt avdekt svært kritikkverdige transportforhold.

En rapport fra EUs generaldirektorat for helse og matsikkerhet basert på inspeksjoner av havna i Raša i Kroatia i september i fjor, konkluderer med at systemet feiler når det gjelder å sikre dyrevelferden for transport av dyr. Raša er en viktig havn for eksport av dyr fra Øst-Europa til Nord-Afrika og Midt-Østen.

Annonse

Undersøkelsene av Raša kom i stand etter flere klager og dokumentasjon på klare dyrevelferdsbrudd fra dyrevernsorganisasjoner. Noen av funnene viser at veterinærene på havna ikke har tilstrekkelig kompetanse til å gjøre jobben sin, de har ikke nok tid til å inspisere dyrene, eller sjekke at de har tilgang til nok vann, og det var uklare ansvarsforhold.

Oppsummert

Dyretransport

1 Hvert år blir dyr fraktet over store avstander til sjøs eller lands, der formålet ved ankomst først og fremst er å bli slaktet.

Milliardverdi

2 Ifølge en rapport fra Australian Fram Institute var transporten av dyr globalt verdt 18 milliarder dollar i 2015.

Endring må til

3 Flere saker og rapporter de siste årene har dokumentert uverdige forhold i dyretransport-bransjen. Sånn skal det ikke være.

Under ministerrådsmøtet for fisk og landbruk denne uken uttalte Andriukaitis at "Mange havner i Sør-Europa mangler fasiliteter for å beskytte dyr mot høye temperaturer mens de venter på å lastes om bord. Igjen, dette er ikke akseptabelt. Det må stoppe. Det er en skam å behandle dyr slik".

Et langt bedre alternativ, ikke minst for transport av dyr som går rett til slakt, er å transportere ferdig slakt.

Det er et svært prisverdig og velkomment initiativ fra Andriukaitis. Men EU bør definitivt se på egne, vanlige praksiser for dyretransport. Det skjer mye transport av dyr også mellom EU-landene.

Årsaken er blant annet at det er billigere å slakte i et annet land. Årlig blir 4 millioner storfe, 4 millioner sauer, 28 millioner griser og 243 millioner fjørfe fraktet i over åtte timer innenfor EUs grenser. Griser kan fraktes inn til 24 timer i strekk, kyr kan fraktes i 14 timer i strekk. I Norge kan dyr fraktes 8 timer i strekk, så Andriukaitis kan for eksempel begynne med å se hen til det norske regelverket.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Endelig: Brexit