Turistsjefen i Hol frykter at småbøndene gir opp

Reiselivet i Hallingdal er avhengig av aktive småbønder, skriver turistsjef Pål K. Medhus i Geilo og Hol. Han advarer mot et landbruksoppgjør der kutt i tilskuddene presser småbøndene til å gi opp.

Turistsjef Pål K. Medhus i Geilo og Hol frykter konsekvensene for reiselivet dersom jordbruksoppgjør gir så dårlig uttelling for småbøndene at de presses ut av yrket og lar gårdene gro til. Foto: Mariann Tvete
Turistsjef Pål K. Medhus i Geilo og Hol frykter konsekvensene for reiselivet dersom jordbruksoppgjør gir så dårlig uttelling for småbøndene at de presses ut av yrket og lar gårdene gro til. Foto: Mariann Tvete

«Det er eit småskala landbruk i Hallingdal, slik det frå naturen si side er lagt opp til å måtte vere. Anten ein driv med mjølkeproduksjon eller kjøtproduksjon er gardane mindre i fjellbygdene enn mange andre stader i landet. Dersom ein legg opp til omfordeling av støtte frå små gardar til større og stor utviding av grensene for mjølkekvoter, vil dette om kort tid føre til at dei minste produsentane må leggje ned på grunn av fallande pris for sine produkt», skriver Medhus i en pressemelding.

Stølsdrift og kulturlandskap

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Høyre kritisk til manglende strømtiltak for bedrifter – har ingen nye løsninger