Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tungmetaller forurenser en tidel av kinesisk jord

Rundt en tidel av alle jordbruksområder i Kina er forurenset av tungmetaller. Tilsig av vann med giftige stoffer er et alvorlig problem for landets bønder, bekrefter regjeringen i Beijing.

Blant metallene som fins i jordsmonnet er bly, kvikksølv og kreftfremkallende kadmium, meldte kinesiske medier med henvisning til statlige kilder mandag. Forurensingen skyldes blant annet utslipp fra industrien og ulovlig bruk av giftig kunstgjødsel, ble det meldt. -Episoder der tungmetaller har forurenset jordbruksområder har inntruffet gjentatte ganger de siste årene. Bare fra januar til august i år, ble det meldt om elleve slike saker, og i ni av disse ble det funnet bly i blodet hos mennesker som var rammet, sier en kinesisk tjenestemann. Det framgikk ikke av mandagens meldinger hvor høye forekomster av tungmetaller som offisielt regnes som farlige. Den raske industrialiseringen av Kina de siste 30 årene har ført til at landet nå har verdens nest største økonomi, men helsemessig har prisen for dette vært høy. Opposisjonelle sier at myndighetene bare har vært opptatt av økonomisk vekst, mens miljøhensyn har blitt og fortsatt blir forsømt. Resultatet er at Kina i dag sliter med verre luft- og vannforurensning enn de fleste andre land. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Rapport: Slik skal EU styrke distriktsjordbruket