Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trysil vil ha turistavgift

En liten avgift på skikjøring og hotellopphold kan gjøre Trysil mer attraktivt for turistene.

Trysil er en av fem turistdestinasjoner som skal prøve ut ulike former for å finansiere gratis fellesgoder. Hensikten er at godene skal gjøre stedet mer attraktivt og slik trekke flere turister. Destinasjon Trysil ønsker at turistene skal være med å betale for fellesgodene.

Vanlig i andre land

- Vi ønsker ikke å flå noen, men vi ønsker å gi våre gjester et bedre tilbud. Med et lite turistgebyr kan vi virkelig få gjort noe som monner, sier Anne Dorte Carlson i Destinasjon Trysil til Aftenposten. Mange steder blant annet i Mellom- og Sør-Europa har hatt tilsvarende ordninger i flere år. På skisteder og små og store byer i Østerrike plusses det gjerne på en drøy euro i «byskatt» per person per døgn på hotellregningen, mens ekstraavgiften i en by som Budapest er fastsatt til 4 prosent av hotellregningen. Pengene går ikke til hotellet, men betales videre til fellesgoder som oppkjøring av skiløyper, kart eller andre goder som turistene nyter godt av. Destinasjon Trysil tenker mer beskjedent.

Annonse

Krever lovendring- Om vi legger fem kroner på hver skidag og fem kroner på hvert hotelldøgn, vil vi doble de ni millionene vi i dag har til disposisjon til fellesgoder, sier Carlson. Norge har strenge regler for hva som kan kreves inn av avgifter, og for et halvt år siden søkte Trysil Nærings- og handelsdepartementet om tillatelse til å innføre turistavgift. Søknaden ligger fortsatt til behandling i departementet. Statssekretær Halvard Ingebrigtsen uttaler til Aftenposten at selv en forsøksordning med en slik ordning vil kreve lovendring, men han lover en grundig vurdering av innspillet fra Trysil.

Neste artikkel

Fra villa gjennomtrekk til særpreget hotell