Tror flere kommuner vil nekte å bygge kraftverk

Marianne Marthinsen (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Finanskomiteen mener flere kommuner vil motsette seg kraftutbygging hvis skattereglene endres.

Kan bli fritatt: Hvis regjeringens forslag om endringer i eiendomsskatten bankes gjennom, kan kraftlinjer bli unntatt beskatning. Foto: Arve Schaug
Kan bli fritatt: Hvis regjeringens forslag om endringer i eiendomsskatten bankes gjennom, kan kraftlinjer bli unntatt beskatning. Foto: Arve Schaug

Eiendomsskatt

* Eiendomsskatt er en kommunal skatt, som hver kommune bestemmer om de vil innføre. Den kan innføres på all fast eiendom, eller bare på næringseiendommer.

* Enkelte næringseiendommer blir kategorisert som «verk og bruk». For dem skal også arbeidsmaskiner, produksjonsutstyr og installasjoner tas med i skattegrunnlaget. For andre eiendommer er det kun tomt og 
bygninger som skattlegges.

* Forslaget fra regjeringen er å endre skattegrunnlaget for verk og bruk. 
I høringsforslaget lanserer de to alternativer. Enten å fjerne arbeidsmaskiner, utstyr og installasjoner fra skattleggingen, eller å fjerne kategorien «verk og bruk» i sin helhet. Verk og bruk vil da beskattes på samme måte som annen næringseiendom.

* Dette betyr i praksis en skattelette for bedriftene, og lavere skatteinngang for kommunene. Ifølge regjeringen fikk kommunene inn 1,2 milliarder kroner på skatten i 2013.

Nationen skrev nylig at Finansdepartementet vil justere eiendomsskatten. Forslaget innebærer blant annet at kommuner ikke lenger kan skattlegge kraftlinjer og master. Det kan bety millionkutt i distriktskommuner, og skatteletter for nettselskapene i byen. Landssammenslutningen for Vasskraftkommuner sier kommunene fratas kompensasjon for å avstå naturressurser, og kaller forslaget distriktsfiendtlig.

– Distriktsfiendtlig

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Frp nekter å godta «snikinnføring av boligskatt»