Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trond Giske ber skogeiere ta ansvar

Statskog må, som landets største skogeier, se verdiene i treforedlingsindustrien, sier næringsminister Trond Giske.

Aktører i skog og politikk leter fortsatt etter løsninger som skal gjøre det mulig å fortsette driften på cellulosefabrikken Södra Cell Tofte.

En av ideene som skal ha vært tatt opp til vurdering er løftet fra Aps skoggruppes forslag til ny skogpolitikk.

I sin rapport «Woods of Norway» foreslår gruppen blant annet at Statskogs vedtekter endres for å sikre at Statskog kan bli en tydeligere strategisk aktør i norsk skognæring.

Ap-gruppen har ikke tatt opp Tofte-saken spesielt, men i Nationen i går ville ikke statssekretær i Landbruksdepartementet Harald Buttedahl (Sp) utelukke at Statskog kunne være inne i bildet også i denne sammenhengen.Næringsminister Trond Giske (Ap) vil ikke kommentere Statskogs rolle i Tofte-saken spesielt, men sier Statskog, som andre skogeiere, har en selvsagt interesse av at det finnes industri som kjøper råvarene de lever av.

LES OGSÅ: STATSKOG KAN BLI DELEIER I TOFTE - Tett kobling

- Statskog ligger under landbruksdepartementet, så Trygve Slagsvold Vedum får uttale seg om Statskogs rolle. Generelt kan jeg si at alle skogeiere, også Statskog, som er landets største, må se verdiene som ligger i nedstrømsaktiviteten i skogen. At vi har bedrifter som bruker tømmeret, er avgjørende for at skogeiere skal få avsetning på tømmeret sitt. Det er en nær sammenheng mellom at treforedlingsindustrien lykkes og at skogeiere ivaretar sine verdier, sier Giske. Skeptisk Statskog

Administrerende direktør i Statskog Øistein Aagesen har registrert debatten rundt Statskog og Tofte. Han sier Statskog for øyeblikket ikke har noen planer som involverer Tofte.

- Når det gjelder Tofte, er det en bransje vi kjenner lite til. Den er ikke innefor vårt kjerneområde. Statskog kan ikke tilføre den industrielle kompetansen som er nødvendig, sier Aagensen.

- Hva med å gå inn som andelseier i Viken skog?

Annonse

- Jeg har ingen kommentar til det, utover at oppslaget i Nationen ikke har forankring i de planer Statskog jobber med nå.

LES OGSÅ: LO-LEDER ROAR FLÅTHEN TIL ANGREP PÅ STATSKOG - Ingen investeringsmidler

Giske vil ikke kommentere Aagesens avvisning av en mulig Tofte-investering fra Statskogs side.

- Er Statskogs administrerende direktør for defensiv når han sier at Statskog ikke har planer om å kjøpe seg inn i Tofte?

- Det har jeg ingen kommentar til. Jeg vil ikke gå inn på det.

- Du har sagt Staten ikke bør kjøpe seg inn i Tofte. Ser du en stor forskjell på at Staten går inn og at statseide Statskog går inn?

- Det jeg har sagt er at Nærings- og handelsdepartementet ikke skal komme med investeringsmidler til Tofte. Vi vil ikke være en bedre eier enn Södra er.

Neste artikkel

Tidligere statsminister Kåre Willoch er død