Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trond Giske (Ap) presser på for å kunne lagre gruveavfall i fjord

Regjeringen er i ferd med å ferdigstille sin varslede strategi for mineralnæringen. Næringsminister Trond Giske ser ingen faglig grunn til å si nei til å lagre gruve­avfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

I begynnelsen av april gjorde næringsminister Trond Giske (Ap) det klart overfor miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) at han går inn for å gi Nordic Mining klarsignal for å sette i gang gruvevirksomhet i Engebøfjellet, og lagre gruveavfall i Førdefjorden.

Siden har forhandlingene om sjødeponiet hardnet til i regjeringen. Men ingenting har fått Giske til å endre oppfatning.

- Nei, vi mener jo at det er gjort en grundig undersøkelse. Så konstaterer vi at andre interesser henter inn sine egne ekspertuttalelser og at dette er en faglig diskusjon. Vi er innstilt på at det må være faglige ting som ligger til grunn når vi skal ta en beslutning.

Miljøverndepartementet sitter i førersetet, vi gir våre innspill til dem, og står ved det brevet, sier Giske. Diskuterer enkeltprosjekter

Regjeringen legger i disse dager siste hånd på sin varslede strategi for mineralnæringen.

Nationen får opplyst av kilder som står tett på regjeringsforhandlingene at tre konkrete sjødeponisaker blir diskutert parallelt med strategien.

- Nordic Minings plan om å lagre gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.- Nussirs plan om å lagre avfall i Repparfjorden i Finnmark.- Syd-Varangers plan om å fordoble mengden lagret avfall i Bøkfjorden i Finnmark.

Først i køen står Nordic Mining, som bare venter på Miljøverndepartementets avvisning eller velsignelse. Fag - ikke politikk

På Stortinget spekuleres det i om prosjektene til slutt vil ende i en dragkamp mellom Ap og Sp på den ene siden og SV på den andre.

Det avvises av kilder nærmere prosessen, også av Giske.

- Mitt syn er at beslutningene må funderes på faglig innhold. Om det ikke er tilrådelig med sjødeponi i noen av sakene, bør vi si nei til alle. Om sjødeponi er tilrådelig i alle sakene, bør vi si ja til alle. Beslutningene må være en faglig pakke. Ikke en politisk pakke.

Les også: Vil flytte ansvaret for gruveprosjekter fra kommunen til staten

Regjeringen jobber for tiden med en strategi for norsk mineralnæring.

Annonse

Giske sier han tror det er «veldig viktig ikke bare for mineralpolitikken, men også for miljøpolitikken at beslutningen er tas på et mest mulig faglig grunnlag.»

- Er det fare for miljøskade, bør ikke tillatelse gis. Er det ikke fare, bør tillatelse gis. Så enkelt er det for oss.

- Hvor enkelt er det å tolke det faglige grunnlaget for sjødepon i Førdefjorden?

- Vi mener det faglige grunnlaget tilsier at sjødeponi er forsvarlig. Men jeg konstaterer jo at det er andre innspill og andre eksperter. Så vi får miljøverndepartementet oppsummere innspillene og, i dialog med oss andre, komme med en konklusjon.

Les også: Senterpartiet: Kommuner må få penger igjen for mineralindustri

De faglige rådene til Miljøverndepartementet varierer sterkt. I den såkalte Engebø-saken, advarer Havforskningsinstituttet mot å åpne for sjødeponi. Direktorat for naturforvaltning sier saken er for dårlig utredet, mens Direktorat for mineralforvaltning gir klarsignal. Klima og forurensingsdirektoratet etterlyser også mer utredning, men ser ikke bort fra at sjødeponi kan være forsvarlig under visse forutsetninger.

- Vi mener det faglige grunnlaget tilsier at sjødeponi er forsvarlig. Men jeg konstaterer jo at det er andre innspill og andre eksperter. Så vi får miljøverndepartementet oppsummere innspillene og, i dialog med oss andre, komme med en konklusjon.

Trond Giske vil gi en midlertidig utslippstillatelse, med bestemte miljøkrav til grunn. Forslaget omtales som en slags «mellomløsning».

Les mer om saken i Nationens eavis for onsdag 5. desember.

Les også: Fiskere og Naturvernforbundet allierer seg mot gruveavfall i fjorden

Neste artikkel

Gjødsel-uro i Yara: – Bransjen er avhengig av russiske råvarer