Toppe vil ha Høie til å stoppe akuttforskrift

Kjersti Toppe i Sp meiner at helse­ministeren må stoppe kravet om utrykkingsklare bakvakter for urøynde legar som har legevakt.

Kritisk: Sps Kjersti Toppe meiner helseministeren må stoppe forskriftskravet om legebakvakter som kan rykkje ut. Ho fryktar det på sikt kan gi folk eit dårlegare legetilbod. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kritisk: Sps Kjersti Toppe meiner helseministeren må stoppe forskriftskravet om legebakvakter som kan rykkje ut. Ho fryktar det på sikt kan gi folk eit dårlegare legetilbod. Foto: Siri Juell Rasmussen

Ho meiner forslaget straks anten må trekkast attende, eller at det blir gitt moglegheiter for dispensasjon.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

– Den dårligste mulige starten på en regjering som vil ha en mer offensiv distriktspolitikk