Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tomtefestere slipper oppregulering av festeavgift

Regjeringen foreslår å bevilge 213 millioner kroner til Opplysningsvesenets fond (OVF) for å dekke fondets fremtidige tap av festeavgifter.

Dermed kan om lag 2.000 tomtefestere få beholde sin nedjusterte festeavgift. For festerne kan dette bety en besparelse på 4.500-5.500 kroner per år i festeavgift i gjennomsnitt. - Regjeringen har tidligere gitt tomtefesterne lavere festeavgift, og da måtte vi finne en løsning slik at ikke de ble skadelidende etter at Høyesterett mente at tomtefesteinstruksen var ugyldig. Opplysningsvesenets fond får nå også dekket sine tap. Dette er en god løsning for alle parter, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap). De 1.774 tomtefesterne hos OVF som i 2009 og 2010 fikk nedjustert sin festeavgift etter tomtefesteinstruksen, får beholde festeavgiften på nåværende nivå, til tross for at Høyesterett har kjent instruksen ugyldig. Det samme gjelder 170 festere som etter instruksen fikk oppjustert festeavgiften med et mindre beløp enn det festeavtalen forutsatte. Festerne som omfattes av den tidligere nedjusteringen er jevnt fordelt ut over landet, med hovedvekt i fylkene Nordland, Østfold, Telemark, Nord-Trøndelag og Troms. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Statskog vil ikkje selja eigedom: – Den har ingen verdi om ikkje Ann-Mari driv den