Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine vil dempe smørmangelen ved å betale meir for mjølk med mykje feitt

Smørmangelen får Tine til å skru opp betalinga for mjølkefeitt og stimulere til feitare mjølk.

Konsernstyret i Tine vedtok i går å auke betalinga for feitt i mjølka.

Les også: Mager melk får skylda for smørmangel i Norge

Vedtaket kjem etter sterk vekst i etterspørselen etter smør, noko som har ført til smørmangel og behov for import av smør det siste året.

Behov for meir mjølkefeitt

Den store smøretterspørselen har ført til sterkt behov for å auke tilgangen på mjølkefeitt for å betre balansen mellom ulike råvarer i meieridrifta.

Les også: Tine kuttar feittprosenten i heilmjølka etter smørkrisa

Tine auka feittbetalinga til 5 øre ekstra for kvar promille feitt utover 4 prosent frå nyttår i år.

Skrur opp feittbetalinga

Med vedtaket i går aukar feittillegget til 8 øre pr promille feitt utover 4 prosent. Trekket for lågare feittinnhald blir halde uendra.

Vedtaket trer i kraft frå 1. januar 2013.

Annonse

- Ubalansen kostar Tine dyrt

Tine grunngjev vedtaket slik:

- Pr i dag er det underskot på mjølkefeitt i Norge. Prisane i marknaden gjenspeglar dermed ikkje den reelle verdien. Ubalansen i marknaden påfører Tine ekstraordinære utgifter til økt produksjon av skummamjølkpulver, skriv Tine i ei melding på medlemssidene sine.

Les også: Nordmenns smørhunger gir store lager av skummamjølkpulver hos Tine

Tine varslar vidare prisvekst på mjølkefeitt ut til forbrukar neste år.

Vurderer fleire prishopp

Det bondeeigde meierikonsernet utelukkar ikkje fleire prisendringar framover.

- Administrasjonen vil overvake utviklinga i feittinnhaldet i kumjølka og vurdere behov for endringar i feittbetalinga dersom marknadssituasjonen tilseier det, skrive Tine.

Neste artikkel

Nesten 400 personer er nominerte til Årets unge bonde