Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine-sjef: Bevisst strategi å ikke være så synlige i klimadebatten

Under Tines årsmøte sa konsernsjefen at klimadebatten var et slag de aldri kom til å vinne, og at de derfor heller jobber med partnere som kan snakke deres sak.

Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, mener de ikke skal lede an i klimadebatten. Foto: Siri Juell Rasmussen
Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, mener de ikke skal lede an i klimadebatten. Foto: Siri Juell Rasmussen

Under Tines årsmøte denne uka, som ble gjennomført som nettmøte, stilte årsmøtedelegatene ledelsen spørsmål om konsernets drift.

Flere tok opp klima som tema, og det ble spurt om Tine burde bli mer synlige i debatter om klimautslipp og opptak av klimagasser.

Da konsernsjef Gunnar Hovland fikk ordet viser han først til at Tine ble kåret til årets mest bærekraftige selskap i 2019, den såkalte Sustainable Brand Index-undersøkelsen, og at de i år ble rangert som nummer tre, og mener konsernet dermed har gjort noe riktig angående klima og miljø.

Hovland sier at Tine er glad for at departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, Leif Forsell, går ut med sitt kunnskapsgrunnlag i klimadebatten. I et innlegg i Nationen viser til ulikheten mellom metangass, som slippes ut i landbruket, og klimagassen CO₂.

Metan er en kraftigere gass enn CO₂, men forsvinner fortere fra atmosfæren.

Nationen har fått opptaket fra årsmøtet fra Tine, og slik uttaler Hovland seg:

«Hvis Tine går ut og snakker om dette her veldig sterkt ute, så blir vi fort sett på en som en som gråter for sin syke mor. Det vi har jobbet med i hele fjor og hittil i år, er med ulike parterer for å skape forståelse for dette her. Vi har ingen tro på en strategi der vi går mot de. Og ikke ta en krig ute på at vi skal være uenig om dette her. Det har vi rett og slett null tro på. Fordi da er vi uansett i mindretall som landbruk».

Slik var Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, å se under årets digitale årsmøte. Foto: Skjermdump
Slik var Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, å se under årets digitale årsmøte. Foto: Skjermdump

– Trenger større stemmer

Hovland sier videre at Tine må jobbe for å opparbeide bredere kunnskap, forståelse og troverdighet på feltet. I tillegg samarbeide videre med kompetente parter som snakker deres sak.

Annonse

«På en sånn måte at vi faktisk vinner krigen og ikke bare det ene slaget. Det hjelper ikke på en måte å klinke til med våre budskap mutters alene, da får vi bare egentlig motbør fra krefter som har betydelig mye større nedslagsfelt enn landbruket selv har, dessverre».

Konsernsjefen sier videre at Tine blant annet har jobbet for et seminar med Myles Allen, som ble stoppet av koronapandemien. Allen er professor ved Universitet i Oxford, sitter i FNs klimapanel og jobber med beregningsmetoder for metan og CO₂.

Hovland sier at for Tine er bærekraft pensum, men at de er nødt til å få andre med på laget også som forstår det de står for.

«Så beklager at dere ikke har sett oss tydeligere ute på dette her, men det er en bevisst strategi bak at vi jobber som vi jobber», sier han til årsmøtet.

Heller gjøre enn prate

– Hvorfor ønsker ikke Tine, som en stor aktør i landbruket, å være en tydelig stemme i klimadebatten?

– Uttalelsen er tatt litt ut av sammenhengen. Jeg mener vi er en tydelig stemmer gjennom alt vi gjør, vi jobber med klimatiltak i hele Tine. Enten det er snakk om biogass, mer klimaeffektivt fôr eller bruk av fornybar energi både på meierier og innenfor transport for å nevne noe, sier Hovland til Nationen i etterkant av årsmøtet.

– Men burde dere ikke som et stort konsern i tillegg vært synligere i debatten, siden dette er noe også årsmøtedelegatene etterspør?

– Det er mulig. Vi kan alltid bli bedre enn vi var i går. Men vi ønsker å ta en stor del i debatten gjennom å vise det vi gjør og ikke bare ved å snakke, sier Hovland

Han forteller at samarbeidet de har med andre når det gjelder klima- og miljøtiltak er blant andre NMBU til Asko, Norgesgruppen og Greve biogass.

– Tine har satt seg mange og ambisiøse klimamål innenfor hele verdikjeden fra gresset på jordet til emballasjen er resirkulert – og arbeidet vårt støtter opp under den klimaavtalen som landbruket har inngått med myndighetene, sier Hovland og avslutter:

– Ingen er mer avhengig av klima enn landbruket. Mitt poeng er at vi må jobbe mer på lag med resten av samfunnet og bidra med forskningsbaserte fakta og nødvendige riktige tiltak for at vi når våre felles mål om en bærekraftig klode.

Neste artikkel

14 prosents vekst i dagligvarehandelen i første halvår