Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ti ulver kan felles på lisens i 2012 og 2013

Rovviltnemndene åpner for lisensfelling av ti ulver i år og neste år. Norges Naturvernforbund frykter at ulven blir utryddet i Norge.

OPPDATERING 3. OKTOBER: Direktoratet for naturforvaltning har sendt ut motstridende meldinger om hvor mange ulver som kan felles i lisensjakta på ulv. Det korrekte antallet er tolv - 12 - ulver.

Nemndene åpner for lisensfelling i seks rovviltregioner, skriver Rovviltportalen.

Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling er påklaget til Miljøverndepartementet, skriver Rovviltportalen.

Lisensfellingsperioden utenfor forvaltningsområdet for ulv strekker seg fra 1. oktober til 31. mars.

Det er Norges Naturvernforbund som har klaget inn ulvefellingsvedtakene.

- Når vi har mellom 30 og 40 ulv i Norge, er 10 dyr enbetydelig del av ulvestammen, sier Lars Haltbrekken, leder i Norsk Naturvernforbund til nationen.no.

- Uforsvarlig

Han mener vedtaket er i strid med Stortingets rovviltforlik, som ble vedtatt i fjor sommer.

- Hvis det blir felt så mange ulver, er det ikke forsvarlig. Vi vil advare mot at Norge nå står i fare for å utrydde ulven fra norsk natur. Det vil være en historisk feil, sier Haltbrekken.

Det er bestemt at Norges bestandsmål for ulv skal bestå av tre årlige ynglinger innenfor ulvesonen, som omfatter Oslo, Østfold og deler av Hedmark og Akershus.

Bestandsmålet, som ble vedtatt i 2004, ble første gang oppnådd i 2010, og det ble første gang iverksatt lisensjakt på ulv i 2010-2011.

I januar i år ble det felt tre ulver i Hedmark under lisensjakta. Året før ble det også felt tre ulver under lisenjakta.

Begge gangene var lisenskvoten satt til tre dyr.

Kvotene fordeler seg slik:

Annonse

- Dramatisk vedtak

Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom, sier vedtaket er dramatisk.

- Når det blir lagt opp til å ta ut en tredel av ulvestammen i Norge, virker det som starten på en ny utryddelse av ulven i Norge. Det er langt unna en en bærekraftig forvaltning, sier hun.

Hun legger til at hun er svært klar over konflikten mellom rovdyr og utmarksbeite i Norge.

- Men det er ikke ulven som er det største problemet for beitenæringa. Vi vil heller at beitenæringa skal være mer lønnsom og legge inn midler til forskning på hvordan rovdyr og utmarksbeite kan sameksistere, sier Lundberg. Kritisk til klage

Kåre Gunnar Fløystad, nestleder i Rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), er kritisk til hvordan Naturvernforbundet har klaget på lisensjakta.

- Det er svært beklagelig at nøyaktig den samme klagen er sendt inn til alle regionene i hele Norge. Da må det brukes saksbehandlingstid i alle rovviltnemndene, og frustrasjonen merkes i forvaltningen. Vi er kommet tilbake til det konfliktnivået vi vår på før rovviltforliket, sier Fløystad til nationen.no.

Les også: Jeger så ulv spise levende sau i Åseral

- Det er legitimt å klage på fellingsvedtak, men jeg hadde hatt mye mer respekt for klagene hvis de var skrevet spesifikt for hver region og klaget på saksbehandlingen. Slik det er nå, bruker Naturvernforbundet klageasdgangen til å føre politikk, sier Fløystad.

Ifølge Statens naturoppsyn befinner det seg nå minst to ulver innenfor region 2.

- Vir har hatt mye problemer med ulv i både region 1 og 2 i sommer, og ikke fått tatt dem ut på skadefelling. De streifulvene som er på Sørlandet, kommer aldri til å komme seg tilbake til ulvesona på egen hånd når de først er kommet hit. Sverige har en sterkt voksende ulvestamme, og dersom vi skal holde oss til det vedtatte bestandsmålet, må vi ta ut flere ulv, sier Fløystad.Les også: Sverige henter ulv fra Russland

Neste artikkel

Svenske myndigheter vil felle tre ulveflokker nær grensen