Terje Søviknes: – Eg og Espen er einige om Acer

– Dette kan vi få til, seier olje- og energiminister Terje Søviknes om Aps Acer-krav.

Olje- og energiminister Terje Søviknes har stor tru på at regjeringspartia skal bli einige med Ap. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Acer

EUs energiregulatorbyrå Acer vart oppretta som del av EUs tredje energimarknadspakke som kom i 2006. Byrået har hovudkontor i Ljubljana i Slovenia.

Den gongen fekk Acer myndigheit til å gjere vedtak i saker knytt til grensekryssande infrastruktur.

Vinterpakken skal vidareutvikle EUs indre energimarknad. Den er til behandling no.Vi er einige om hovudstolpene.

Olje- og energiminister Terje Søviknes har stor tru på at regjeringspartia skal bli einige med Ap. Eit av Ap krava er knytt til den nye reguleringsmyndigheita RME. Den skal vere ein del av Noregs vassdrags- og energidirektorat NVE, men RME skal ikkje ta politiske instruksar frå det norske Stortinget eller regjeringa.

Ikkje forskrifter

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel

Ap bekymret for underskuddet i utenrikshandelen