Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sylvi Listhaug kalla landbrukspolitikken for "kommunisme på norsk"

Påtroppande landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har tidlegare brukt karakteristikkar som "kommunisme på norsk", "helsprøtt" og "galskap" om dagens landbrukspolitikk.

I dag tek Sylvi Listhaug frå Framstegspartiet over som landbruksminister etter Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

35-åringen er oppvaksen på eit mjølkebruk nær Sjøholt i Ørskog kommune på Sunnmøre. Ho er eldst av tre søsken og har dermed odelsrett til garden.

Listhaug har budd i Oslo sidan 2001, ho er utdanna adjunkt med fordjuping i samfunnskunnskap, historie og spesialpedagogikk og har møtt 95 dagar på Stortinget som 1. vara for Frp frå Oslo.

Erfaring som byråd i OsloListhaug kjem frå stillinga som seniorrådgjevar i PR-byrået First House. Frå 2006 til 2012 var ho byråd i Oslo, med ansvar for velferd og sosiale tenester dei fire første åra og for helse og omsorg dei to neste. Sidan 2005 har ho vore medlem i sentralstyret i Frp. I 2005 hadde ho eit studieopphald (intern) i Representantenes Hus i Washington. Frå 2001 til 2004 var ho politisk rådgjevar for Frp på Stortinget, og i 2004 og 2005 var ho byrådssekretær for velferd og sosiale tenester i Oslo.

Etter utdanninga var ho frå 2000 til 2001 lærar på Sjøhold skule i Ørskog kommune, medan ho i periodar i studieåra også har jobba som pleieassistent på Ørskog aldersheim.

"Kommunistisk system"Listhaug har tidlegare kome med kraftige karakteristikkar av landbrukspolitikken her i landet. I ein kommentar på E24 i 2010 kalla ho landbrukspolitikken for "Kommunisme på norsk".

Ho innleia kommentaren slik:

"Tenk på et scenario der staten regulerer hvor mange sofaer møbelfabrikkene i Norge kan produsere i løpet av et år, hvor mye fabrikkene skal tjene per sofa, og hvor mye du som forbruker skal betale for sofaen. Det ville bli definert som et kommunistisk system der det offentlige regulerer alt. I landbrukssektoren har vi et slikt system som alle politiske partier, unntatt Frp, støtter".

Ho skriv vidare at Høgre har late seg "knekke av landbrukslobbyen til å ville vidareføre jordbruksavtalen".

"Helsprøtt" og "galskap"

Listhaug hevdar i kommentaren at landbrukssamvirke heller knuser egga og kastar dei på dynga når det er overskot av egg, enn å la det kome forbrukaren til gode ved rimelegare prisar. At styreleiar Sveinung Svebestad i Nortura skal ha uttalt at Nortura vil auke prisane så snart marknadsbalansen tillet det, blir av Listhaug kalla "heilsprøtt". Ho skriv:

Annonse

"Med andre ord: en har overproduksjon og skrur opp prisene. Helsprøtt!".

Listhaug kalla støtten til eksport av Jarlsbergost for "galskap" og kritiserte i kommentaren styresmaktene for å ville innføre monopol som følgje av omlegginga av prosenttoll på drikkemjølk.

Resultatet av jordbruksforhandlingane det året og argumentasjonen rundt, får også gjennomgå av Listhaug:

"Vi får høre at et kommunistisk system som ikke har vært endret særlig de siste 60 årene er den eneste måten å redde norsk landbruk på", skriv ho og viser til at tre av fire gardsbruk er lagt ned dei siste 50 åra.

"Produsere så mye en vil"Sjølv tek ho på vegner av Frp derimot til orde for frislepp av landbruket:

"Fremskrittspartiet mener det er på tide med en ny medisin der vi slipper bonden fri til å produsere det en vil og så mye en vil", skriv Listhaug, som også tek til orde for å "gi bonden eiendomsretten tilbake" og gi unge "fremtidsmuligheter til å bli selvstendig næringsdrivende som kan utnytte egen eiendom, og ikke leiglendinger av staten der inntektene blir servert over statsbudsjettet".

Holdt seg til regjeringsplattformen

Listhaug vil ikke svare på om hun fortsatt mener at landbrukspolitikken i Norge er kommunistisk, slik hun skrev i 2010. I stedet holdt 35-åringen seg til to ord etter statrådsutnevnelsen onsdag: samarbeidsavtalen og regjeringsplattformen.

- Det er det jeg skal styre på, ikke en artikkel fra 2010, lød svaret fra kvinnen som det siste året har jobbet som kommunikasjonsrådgiver.

Neste artikkel

Gir 25 millioner mer i potten til pelsdyrbønder