Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

- Svikter distriktene

Bente Øien Hauge i Folkebevegelsen for lokalsykehusene varsler kamp mot regjeringen etter meldingen om nedskjæringer i distriktene.

I dag kom den endelige beskjeden om at Regjeringen har bestemt seg for å bygge ned fødetilbudene i Odda, Lærdal og Nordfjord.

- Jeg mener at vi har kommet frem til en svært god løsning, som også ivaretar fremtidige behov for befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til NRK. Nedleggelse i Nordfjordeid

Vedtaket innebærer at Oddaog Lærdal mister gynekologstillinger ved fødestuene. Bente Øien Hauge i Folkebevegelsen for lokalsykehusene reagerer kraftig på avgjørelsen.

Annonse

- Vi er skuffet og mener regjeringen svikter fødeklinikkene i distriktene, sier Bente Øien Haugen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene. I Nordfjordeid blir fødeavdelingen lagt ned i 2012.

- Fødeavdelinga på Nordfjord sjukehus blir slått sammen med fødeavdelinga i Volda for å skape et robust fagmiljø, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. - Mistenkeliggjøring Bente Øien Hauge mener Strøm-Erichsens begrunnelse er kritikkverdig. - Regjeringen viser til faglige grunner, men vi mener Helsedirektoratet ikke har noe grunnlag for å mistenkeliggjøre de små fødeklinikkene. Vi kommer ikke til å gi oss, lover Hauge.

Neste artikkel

Fylkesleiar i Bondelaget vil ha tydelegare signal frå Arbeidarpartiet om inntektsgapet