Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sverige henter ulv fra Russland

Svenskene har begynt å importere ulvevalper fra russiske dyreparker for å tilføre den ville ulvestammen friske gener.

Fire ulvevalper ble for få dager siden fraktet fra en dyrepark i Moskva-regionen til Skånes djurpark, opplyser viltrådgiver Ruona Burman i Naturvårdsverket til Nationen.

- Seinere i år kommer flere ulvevalper fra Russland til ulike svenske dyreparker, sier Burman.

Har fått advarslerTil tross for advarsler fra flere sentrale norske politikere, blant andre landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, fortsetter svenskene forberedelsene med å styrke genetikken i den ville ulvestammen med hjelp av nettopp dyreparksvalper.

Les også: Bråk etter ulovlig ulveutsetting ved grensen mellom Russland og Finland

Men også i Sverige er prosjektet svært omstridt, ifølge Vedum. Etter press fra EU har Riksdagen gått inn for å sette ut ulv fra dyreparker for å styrke genene til den ville stammen.

Nye generBakgrunnen er at EU har underkjent den svenske beslutningen om at ulvestammen ikke skulle bli større enn 210 dyr. Beskjeden fra Brussel er begrunnet med at ulvestammen er truet av innavl, og at flere dyr må til for å begrense sårbarheten og hindre at genmaterialet blir enda dårligere.

- De nyimporterte ulvevalpene skal inngå i dyreparkenes avlsprogram og vi regner med at deres avkom kan hjelpe til å redusere innavlen i ulvestammen i Sør-Skandinavia, sier Burman.

Les også: Villhunder truer EUs største ulvestamme

Burman opplyser at de nye valpene som er kommet til Skåne, er født i fangenskap, men har viltfødte foreldre.

- Det er to av hver kjønn som er seks uker gamle. Valpene, som ikke dier lenger, blir først isolert i dyreparken i Skåne. Seinere skal de plasseres ut i ulike dyreparker for å danne par med andre dyreparkvalper, sier Burman.

Disse valpene skal så brukes til å tilføre nye gener til vill ulvestammen.

Annonse

Lang erfaring-Det er i så fall avkom til de russiske valpene som kan settes ut når de er høyst to uker gamle i hi til ville ulver. Da fostres valpene av ville ulvepar. En slik utsetting kan skje tidligst i 2014, sier Burman.

Les også: Naturvernforbundet klager på fellingstillatelse av ulv

Naturvårdsverket har sammen med Jordbruksverket fått et regjeringsoppdrag om å arbeide for ulike tiltak som fører til genetisk forsterking av den svenske ulvestammen.

- Ulven er en naturlig del av den svenske faunaen og Riksdagen har bestemt at arten skal finnes i en langsiktig livskraftig populasjon, sier Burman.

Hun understreker at en ulvestamme med lav grad av innavl gjør at stammen ikke behøver å være så stor for å være livskraftig.

Les også: Strid om grenser i ulvesonen

- Det betyr igjen at Sverige på sikt kan forvalte ulven som vi forvalter andre store rovdyr og for eksempel innføre lisensjakt på ulv, sier Burman.

Både norske ulvevenner og motstandere er skeptiske til svenskenes innkjøp og planer om å sette ut dyreparksulver i naturen.

Les hva de mener i eavisa til Nationen for mandag 9. juli, som kan kjøpes her.

Neste artikkel

Svenske myndigheter vil felle tre ulveflokker nær grensen