Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SV vil ha omkamp om skatteparadiser

Yara-saken viser at det er nødvendig å skjerpe reglene for norske selskaper som har forbindelser til skatteparadiser, mener SV.

– Yara-saken vil kunne bidra til at flere ser behovet for å gjøre noe med reglene for norske selskaper som har forbindelser til skatteparadiser, sier finanspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen. Foto: NTB scanpix
– Yara-saken vil kunne bidra til at flere ser behovet for å gjøre noe med reglene for norske selskaper som har forbindelser til skatteparadiser, sier finanspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen. Foto: NTB scanpix

Ifølge Økokrim ble bestikkelsene i korrupsjonssaken mot Yara forsøkt tilslørt, blant annet ved bruk av selskaper i skatteparadiser.

Sammen med Arbeiderpartiet og Sp foreslo SV å skjerpe reglene for den såkalte Land-for-land-rapporteringen i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget i fjor høst. Forslaget ble nedstemt, men nå håper SV at regjeringens samarbeidspartier KrF og Venstre vil snu og være med på en ytterligere spissing.

– Yara-saken vil kunne bidra til at flere ser behovet for å gjøre noe med reglene, sier finanspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen.

Skjerpe reglene

Land-for-land-rapportering (forkortet CBC på engelsk) innebærer at selskaper plikter å opplyse om økonomiske forhold, skatt og antall ansatte i alle land de opererer i.

Norge innførte denne rapporteringsstandarden i fjor – innen utvinningsindustri og skogdrift. Hensikten er å forhindre skatteunndragelser og korrupsjon, men forskriften som ble fastsatt av Finansdepartementet like før jul, omfatter kun store selskaper og overføringer på mer enn 800.000 kroner.

SV tar nå til orde for å utvide reglene til også å omfatte datterselskaper og støttefunksjoner i skatteparadiser, samt flere selskaper enn de som utvinner råvarer eller forvalter naturressurser.

Annonse

– Vi vil også innføre krav om at alle norske selskap bekjentgjør bruk av stråselskaper, samt skjerpe reglene for eierskapsregistrering. I dag er det umulig å finne ut hvem som står bak selskaper som for eksempel er registrert gjennom investeringsfond i skatteparadiser. Vi skal vite hvem som er den egentlige eieren, sier Valen til NTB.

Venstre positiv

Da regjeringen før jul i fjor fastsatte det endelige regelverket, framholdt Finansdepartementet at de utvidede rapporteringskravene vil bidra til å synliggjøre uønsket skattetilpasning og kunne forhindre korrupsjon.

Venstre-nestleder Terje Breivik som også er partiets finanspolitiske talsmann, stiller seg ikke avvisende til SVs forslag om en ytterligere skjerping av reglene.

– Vi er grunnleggende positive til alle forslag som har til hensikt å sikre større åpenhet over denne typen av transaksjoner, sier Breivik til NTB.

Han legger til at Venstre gjerne snakker nærmere med SV og de to andre rødgrønne partiene om saken.

Neste artikkel

Går hardt ut mot strømtiltak til egen regjering: – Folk vil oppleve høyere strømpriser