Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SV ser ulveforslag som uaktuell rødgrønn politikk

SV sier at Senterpartiets forslag bryter med rovdyrforliket. Høyre utelukker ikke en mer kritisk holdning til ulv.

- Forslaget bryter rovviltforliket, sier Audun Garberg (SV), politisk rådgiver i miljøverndepartementet.

Garberg bruker svært kort tid på å forklare hvorfor han mener Sps programforslag ikke vil få rødgrønt gjennomslag.

Les også: Senterpartiet vil skyte all ulven i Noreg

- Regjeringens mål er enighet om et nytt bestandsmål også for ulv.

- Sp mener at når vi skyter villsvin på grensen, må vi også skyte ulv?

- Rovviltforliket sier at Norge etter Bern-konvensjonen har en forpliktelse til å sikre overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur, siterer Garberg.

Nei fra naturvernere

Også Arnodd Håpnes, fagleder i Norges Naturvernforbund, avviser Sp ulveutspill. Han avviser at ulven kan sammenlignes med villsvin.

- Dere mener ulven har vært her hele tiden?

Annonse

- Ja, men unaturlig fåtallig de siste hundre årene. Ulven har vært her siden siste istid og er en naturlig viktig del av norske økosystemer. Den skal sikres langsiktig levedyktighet på linje med elg og gran, sier Håpnes.

- Villsvin har også vært i Norge siden siste istid. Nå er det på vei tilbake, men er fritt vilt?

- Det er riktig. Rådyret har også kommet tilbake etter å ha vært borte. Villsvin er litt problematisk fordi dyrene som trekker inn, kommer fra en oppdrettsstamme.

- Sverige vil sette ut dyreparkulv. Da blir ulvestammen delvis en oppdrettsstamme?

- Ja, men svenskene ser utsetting som nødvendig for å bevare stammen gjennom å styrke den genetisk. Vi hadde ønsket oss sterkere beskyttelse av naturlige trekk østfra isteden. Men noen ganger må det treffes kunstige tiltak, slik vi gjør for for eksempel fjellreven i Norge.

Avventer diskusjon

Høyres miljøtalsmann Bjørn Lødemel har tidligere varslet en mer ulvekritisk linje. Han vil ikke utelukke at partiet lander på å kutte dagens bestandsmål på tre årlige ynglinger.

- Vi har ikke diskutert temaet, siden ulven ble tatt ut av rovviltforliket. Men det vil bli et tema i programarbeidet, sier Lødemel.

Neste artikkel

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter