Stortinget støttar ikkje krav om openheit

Stortinget støttar ikkje SVs og Sps krav 
om meir openheit rundt forhandlingane om ein tenesteavtale. Ap opnar derimot for å leggje føringar for regjeringa seinare.

Mot SV og Sp: Aps Svein Roald Hansen ser ikkje grunn til å krevje meir informasjon frå regjeringa om dei pågåande TISA-forhandlingane no, slik SV og Sp ønskjer. Biletet syner Hansen 
under debatt om Grunnlova i Stortinget i fjor.  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Mot SV og Sp: Aps Svein Roald Hansen ser ikkje grunn til å krevje meir informasjon frå regjeringa om dei pågåande TISA-forhandlingane no, slik SV og Sp ønskjer. Biletet syner Hansen 
under debatt om Grunnlova i Stortinget i fjor. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Det vil vere uheldig for Noregs renommé som forhandlingsnasjon om regjeringa offentleggjer dei fortrulege forhandlingsutkasta som per i dag finst i TISA-forhandlingane, skriv partia i innstillinga.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Tek oppgjer med hemmeleghald om TISA-avtalen