Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortinget åpner for å overoppfylle nytt klimamål

Et flertall i Stortingets energi- og miljøkomité åpner for å overoppfylle Norges klimamål for 2030, men vil ikke fastsette noe tall for nasjonale kutt.

Leder Ola Elvestuen og flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité er klare for å overoppfylle klimamålene, men har ikke fastsatt hvor mye som skal tas her i landet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Leder Ola Elvestuen og flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité er klare for å overoppfylle klimamålene, men har ikke fastsatt hvor mye som skal tas her i landet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Komiteen avsluttet torsdag arbeidet med sin innstilling til stortingsmeldingen som regjeringen la fram i februar om Norges nye utslippsforpliktelse for 2030.

Et flertall i komiteen mener Norge har frihet til å bidra med utslippsreduksjoner utover de mål Norge vil forplikte seg til å nå sammen med EU, framgår det av innstillingen.

– Vi er enige om at Norge bør påta seg forpliktelser utover 40 prosent ved hjelp av eventuelle fleksible mekanismer i FNs klimarammeverk, hvis dette kan bidra til en global og ambisiøs klimaavtale i Paris, sier komitéleder Ola Elvestuen (V).

Skuffelse i miljøopposisjonen

Men komiteen har ikke satt noe tall for hvor stor andel av kuttene som skal tas nasjonalt.

– SV er utrolig skuffet over at flertallet på Stortinget har gitt regjeringen klarsignal for en klimapolitikk med null nasjonale mål, null internasjonal solidaritet og ingen nye klimatiltak av betydning, sier SVs partileder Audun Lysbakken.

Regjeringspartiene har ikke invitert til noe bredt klimaforlik for å styrke klimapolitikken i Stortinget, fastslår han.

– Opposisjonen har dessverre heller ikke klart å samle seg om en mer ambisiøs og forpliktende politikk for å kutte utslipp, sier Lysbakken.

Annonse

Miljøpartiet De Grønne mener flertallet hopper bukk over de viktigste spørsmålene i klimapolitikken.

– De Grønne mener vi er i ferd med å vedta klimapolitikk som vil befeste Norges rolle som en del av problemet og ikke en del av løsningen, sier Rasmus Hansson.

Samarbeid med EU

I innstillingen stiller komiteen seg bak regjeringens mål om at utslippene skal reduseres med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippene i 1990. Dette målet vil delvis bli nådd ved hjelp av kjøp av utslippskvoter fra EU.

– Vi vil nå inngå et forpliktende samarbeid med EU, som har verdens mest ambisiøse og forpliktende klimapolitikk, sier Elvestuen.

Ifølge ham er det også enighet om at regjeringen på et senere tidspunkt må komme tilbake til Stortinget og vise hvor store kutt som skal tas nasjonalt, og hvordan dette skal skje. Han ser for seg at dette vil skje neste år, når Paris-avtalen er kommet på plass.

Verdenssamfunnet samles i Paris i desember for å vedta en ny global klimaavtale. (©NTB)

Neste artikkel

EU-kommisjonen foreslår å heve fornybarmålet til 45 prosent