Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stort flertall for ulv

80 prosent av befolkningen mener vi skal ha ulv i Norge, men bare 23 prosent er villige til å ha den i nærheten av bostedet. Folk på bygda har ikke større frykt for ulv enn byfolk.

Det viser en omfattende rapport om ulv og frykt for rovdyret, som blir offentliggjort i dag.

Totalt er nær halvparten av befolkningen, 48 prosent, redd for ulv. Til tross for en utbredt frykt for rovdyret i Norge, mener det store flertallet likevel at ulven har rett til å være en del av dyrelivet i landet.

Langt færre er det som vil godta å ha ulven utenfor egen stuedør.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har etablert et tverrfaglig samarbeid med forskere i inn- og utland.

De vil gi Miljøverndepartementet (MD) svar på ulike spørsmål knyttet til mennesker og deres forhold til ulv.

22 forskere og fagpersoner har bidratt til rapporten, som blant annet behandler temaet medisinsk, psykologisk, historisk, genetisk og i et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Rapporten drøfter også om frykten for ulv er reell, og oppsummerer antallet angrep på mennesker på verdensbasis.

Avmakt Professor og seniorforsker Tore Bjerke ved NINA har blant annet studert nordmenns frykt for rovdyret.

Han har funnet at opplevelse av avmakt har klar sammenheng med graden av redsel for ulv.

- Følelsen av avmakt og mangel på kontroll over samfunnsutviklingen og egen livssituasjon, har betydning. Personer som skårer høyt på skalaen for avmakt, er i snitt de som er mest redd for ulv, sier Bjerke.

Han mener funnet gjenspeiler situasjonen i deler av Bygde-Norge, hvor flere føler at livsgrunnlaget og livsformen blir truet av overstyring fra makteliten i storbyen.

Annonse

- Sinne og frykt er vanlige reaksjoner når en opplever avmakt og mangel på mulighet til å bestemme over nærmiljøet selv. Ulven blir dermed et slags nytt symbol på fare. Spesielt i en situasjon hvor folk samtidig føler seg truet fra andre kanter, framholder seniorforskeren.

Selv om tallene ikke viser større frykt for ulv blant befolkningen i utkantene enn i byene, kommer forskjeller til uttrykk i synet på hvor stor bestanden bør være.

De endelige tallene for denne fordelingen blir publisert sammen med resten av rapporten i dag.

Skremmes Tore Bjerke har også funnet sammenheng mellom grad av frykt og grad av medieomtale av ulv og rovdyrkonflikter.

Han sier at frykten øker når dyret er i fokus.

- Økningen er ikke dramatisk, men påvirker andelen som er redd med mellom 5 og 7 prosent, sier han.

- Psykologiske studier viser også at frykten for ulv øker etter at personer har sett på en voldsfilm hvor mennesker utøver vold mot andre mennesker. Å se en vakker naturfilm gir ikke dette utslaget, legger han til.

Bjerke mener det er opplagt at frykten er så vel kulturelt som politisk betinget, rent bortsett fra det å være et arvelig, biologisk fenomen.

- Vi er født med frykt, men lærer oss å ikke være redd det vi har i nærheten og omgir oss med, som for eksempel hunder, presiserer han.

Neste artikkel

– Mange av oss vil ha rovdyr i naturen