Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Storstilt nydyrking i Lyngen

Elleve bønder i Lyngen har startet arbeidet med nydyrking av 2000 dekar.

- Nydyrkingsfeltet er blant de største i Norge, forteller styreleder Asgeri Slåttnes i Troms Landbruksselskap til avisa Framtid i Nord. Hver av de elleve bøndene som er med i prosjektet kan kjøpe 160-200 dekar. Leder Karl-Arvid Brose i Åsland nydyrkingsfelt regner med at de første teigene blir sådd neste sommer og graset slått i 2013. Les også: dyrka 14 000 dekar jord BureisingsområdeTroms fylke kjøpte før krigen et stort bureisningsområde. Marka har stort sett ligget brakk fram til i år. Allerede på 1990-tallet begynte gårdbrukerne i området å jobbe med å etablere et nydyrkningsfelt. - Området er bedre egnet enn hva vi trodde i utgangspunktet. Hver bonde tildeles 50 dekar i slengen. Når marka er dyrket opp, kan han disponere 50 nye dekar. Alternativet er at andre bønder overtar området, sier lederen for nydyrkingsfeltet.Vant til å kjøre langt Nydyrkningen er ny bekreftelse på at jordbruket i Lyngen ekspanderer. Mange i næringen er positive til å satse mer for å styrke grunnlaget på gården. - Vi manglet arealer for nydykning i Lyngen. Det vi er i ferd å gjøre, betyr et kjempeløft for bøndene, sier Brose, som forsikrer at samarbeidet mellom bøndene fungerer fint. Bønder med lengst vei må kjøre rundt tre mil til det nye feltet. - Lange avstander er ikke noe nytt fenomen for bønder i Lyngen, sier Karl-Arvid Brose. Optimisme Asgeir Slåttnes opplyser at prisen per dekar er på 400 kroner. I tillegg kommer rundt 100 kroner per dekar til dekning av utgifter stiftelsen har hatt under planleggingen. Prisen oppfattes ikke som for høy. - Vi har ingen som har takket nei på det grunnlaget, sier Slåttnes til Framtid i Nord. Han mener det nye feltet er med på å tilfredsstille optimismen som råder i Lyngen. Bøndene sikrer grunnlaget for driften på gården og det blir færre jordleieavtaler. Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Annonse

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger