Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Støre vil bruke handlingsrommet i EØS bedre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler at regjeringen skal utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen bedre og sette tydeligere grenser for hva Norge skal innordne seg.

Utenriksministeren holdt tirsdag sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker. I tråd med anbefalinger fra den store Europa-utredningen som ble lagt fram i januar, vil Støre intensivere arbeidet med å komme tidligere med i saker som berører Norge, og dermed påvirke og medvirke i den viktige innledende fasen av ny lovgiving. Men han vil også tydeligere markere skillet mellom det som er norsk nasjonalt myndighetsområde, og det regjeringen må innlemme i lovverket som EØS-medlem. Utenriksministeren presiserer imidlertid at han ikke signaliserer noen kursendring i retning av å gjøre hyppigere bruk av reservasjonsretten. - I kjølvannet av Lisboa-traktaten er EU blitt mer sektorovergripende. Nå kommer det større pakkeforslag, der noe er EØS-relevant og noe er ikke. Vi ønsker jo mest mulig enhetlig praksis i Europa, men vi skal også som ikke-medlem skille mellom det Norge selv har styring over, og det vi må innrette oss etter. Vi må bli dette mer bevisst, sier Støre til NTB. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Også SV går ut mot Vedum-regnestykke