Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor uenighet om behovet for storstilt kraftutbygging

Kan og skal norsk vannkraft erstatte forurensende kraft i Europa? Kraftutbyggere og Bellona sier ja, Naturvernforbundet nei.

Naturvernere og kraftutbyggere er i stor grad enige om at Norge isolert sett ikke har behov for all vannkraften som kan produseres her i landet.

- Ser du Norge som en isolert øy, ville vi ikke trenge omfattende utbygging av nye kraftverk. Spørsmålet er om vi skal bidra for å nå Europas samlede behov for fornybar energi, og skal vi det, må vi gjøre noe, sier administrerende direktør Rein Husebø i Småkraft AS.

Han leder en av landets største aktører i småkraftmarkedet, og får full støtte fra fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona.

LES OGSÅ: Elve-Norge finkjemmes for mer kraft

- Vi er i en akutt krise. Overgangen til fornybar energi går altfor langsomt. Vi trenger kraftutbygging og nye kraftlinjer for å få krafta fram til brukerne. Fremtidens fornybarsamfunn innebærer naturinngrep som vil gå ut over uberørt utsikt og andre naturopplevelser, sier fagrådgiver Karl Kristensen i miljøstiftelsen Bellona.

Behov for inntekter

Kristensen tar imidlertid to viktige forbehold.

- Det må skje en avveining i hvert enkelt tilfelle. Spesielt i forhold til biologisk mangfold. I tillegg er også kostnadsspørsmålet en viktig faktor. Et eksempel her er Hardanger, der sjøkabel viste seg å være uakseptabelt mye dyrere enn luftlinjen som ble valgt, sier Kristensen.

Etter hans mening bør Norge satse tungt på krafteksport, både i form av strøm og på kraftkrevende industriprodukter som aluminium, magnesium og ferrolegeringer.

Annonse

- Det er viktig miljøpolitisk, men også økonomisk. Norge trenger andre eksportprodukter enn olje og gass, sier han.

Energieffektivisering

Per Flatberg i Naturvernforbundet er uenig. Sammen med Norsk Industri og Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (Nito) utarbeidet Naturvernforbundet i fjor en rapport om bruk av norsk kraft til beste for miljø og grønn verdiskapning.

I rapporten framheves energieffektivisering som et av de viktigste tiltakene for å bedre krafttilgangen. Flatberg vil prioritere det arbeidet.

- Vi trenger overhodet ikke storstilt kraftutbygging her i landet. Ingen større prosjekter bør settes i gang, og småkraftutbyggingen må bremses. Effektivisering kan stå for det meste av den nye energien vi trenger. Det er både rimeligere og mer naturvennlig, sier Flatberg.

Han er også skeptisk til om tilgang på mer norsk vannkraft virkelig ville føre til at forurensende kraftverk i andre europeiske land ville blitt stengt.

- Jeg er ikke villig til å ofre norsk natur når vi ikke er sikre på hva vannkraften faktisk erstatter, sier Flatberg.

Kravet om effektivisering får full støtte i Bellona, selv om miljøstiftelsen ikke anser at det er tilstrekkelig til å fylle kraftbehovet.

- Jeg er helt enig i at effektivisering er ekstremt viktig. Det gjelder både kraftbransjen og på ENØK-siden, og det er en skandale at det ikke er større vilje til effektivisering, sier Kristensen.

Neste artikkel

Rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene i Øst- og Sørvest-Norge