Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sterk økning i import av roser fra Kenya

Roseimporten fra Kenya når stadig nye høyder.

Sammenlignet med 2010 var importverdien på roser fra Kenya i år nesten 44 millioner kroner høyere. Foto: Colourbox
Sammenlignet med 2010 var importverdien på roser fra Kenya i år nesten 44 millioner kroner høyere. Foto: Colourbox

I første tertial ble det importert snittblomster for 30 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor, melder Statens landbruksforvaltning.

Roseimporten fra Kenya har økt mye det siste året, og utgjorde nesten 15 millioner kroner mer i verdi enn i samme periode i 2012 og i fjor.

Sammenlignet med 2010 var importverdien på roser fra Kenya i år nesten 44 millioner kroner høyere.

Økning i landbruksimport

I første tertial i år ble det importert landbruksvarer fra utviklingsland for nesten 4 milliarder kroner, i underkant av 600 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor.

Annonse

Importen fra utviklingsland utgjør 23 prosent av all import av landbruksvarer. Import fra de minst utviklede landene (MUL) utgjorde 1,2 prosent av totalimporten. Disse landene kan man importere tollfritt fra.

27 prosent fra Brasil

27 prosent av importen kom fra Brasil i første tertial i år.

Sammenlignet med samme periode i fjor økte andelen til Brasil fra 26 prosent. Blant de ti landene vi importerer mest varer fra, målt i verdi, er det bare Kenya som er blant de minst utviklede landene i verden.

Neste artikkel

Juleribbe med resistens?