Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statssekretær Buttedahl: - Birøkten viktig for norsk landbruk

Antall bifolk er siste ti år redusert med 30 prosent til cirka 50.000, mens behovet for bienes pollineringsarbeid i norsk landbruk er beregnet til nærmere 70.000 bifolk.

Verdien av birøkt er på cirka 100 millioner kroner i honningproduksjon. I tillegg er verdien av pollinering av frukt, bær, oljevekster, mm beregnet til 150 millioner kroner. Dessuten kommer betydningen av bienes bestøving (pollinering) av ville planter. Les også: Felleskjøpet fikk ikke importere beiset såkorn Antall bifolk er siste ti år redusert med 30 prosent til cirka 50.000, mens behovet for bienes pollineringsarbeid i norsk landbruk er beregnet til nærmere 70.000 bifolk. NOTERTE SEG BEKYMRINGENE Statssekretær Harald Oskar Buttedahl hadde den 6. januar møte med Norges Birøkterlag om norsk birøkt og birøktens betydning for norsk landbruksproduksjon, opplyser Landbruks- og matdepartementet. - Birøktnæringen er viktig for produksjonen av honning, frø, frukt og bær og dessuten for pollineringen av ville arter vi vil beholde i norsk natur, sier statssekretær Harald Oskar Buttedahl. Statssekretæren inviterte Norges Birøkterlag og Honningcentralen A/L til møte for å bli orientert om norsk birøkt generelt og birøktens betydning for norsk landbruksproduksjon.

Annonse

Møtet var en respons på oppslag i Nationen 6. desember 2011 om at birøkten ikke var omtalt i landbruks- og matmeldingen. Representanter fra Norges Birøkterlag understreket i møtet norsk birøkts utfordringer når det gjelder rekruttering, kompetanseheving, lønnsomhet i næringen, sjukdomsforebygging og -bekjempelse og bjørneskader. Les også: Ny brosjyre om sårbare norske husdyrraser BEKYMRET FOR FORTSATT NEDGANG Norges Birøkterlag er bekymret for at en fortsatt nedgang i antall bifolk har negative konsekvenser for landbruksproduksjonen. Bekymringen forsterkes av at fenomenet Colony Collapse Disorder (CCD) som forårsaker kollaps i et stort antall bifolk er påvist i mange land. Nedgangen i birøkten og fenomenet med foreløpig uforklarlig kollaps av bifolk har fått EU-parlamentet til å vedta en resolusjon om at det skal forskes mer på bier. EU-kommisjonen har varslet et pilotprosjekt som skal overvåke bienes helsestatus i medlemslandene. Birøkterlaget har et godt samarbeid med Mattilsynet og Norges Veterinærhøgskole når det gjelder overvåking, diagnostikk og bekjempelse av sjukdommer. Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Neste artikkel

Storbritannia tillater omstridt plantevernmiddel