Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statskog planlegger ikke oppkjøp av Södra Cell Tofte

Statskogs administrerende direktør sier det i øyeblikket ikke foreligger planer om å gå inn i den nedleggingstruede cellulosefabrikken Tofte.

Torsdag skriver Nationen at regjeringen vurderer å bruke det statseide foretaket Statskog som verktøy til å redde Tofte.

- Nationens oppslag har ikke forankring i de planer Statskog jobber med i øyeblikket.

Det sier Statskogs administrerende direktør Øistein Aagesen til Nationen. Kan spille en mer aktiv rolle

Nationen skriver i dag at flere sentrale aktører åpner for at statseide Statskog kan spille en mer aktiv rolle i norsk skogindustri i framtiden, og at regjeringen også kan bruke Statskog som verktøy til å redde den nedlegginstruede cellulosefabrikken Tofte i Hurum. En skoggruppe utgått fra Aps stortingsgruppe, der også statssekretær Jeanette Moen fra Næringsdepartementet har deltatt, foreslår i en fersk rapport at Statsskog eventuelt kan delta strategisk på eiersiden i norsk skognæring.

Statssekretær i landbruksdepartementet Harald Buttedahl har ikke villet avvise at Statskog kan spille en rolle, og har sagt til Nationen at regjeringen drøfter ulike løsninger.

Forbundssekretær i Fellesforbundet Hans-Christian Gabrielsen sier til Nationen at Statskog har en egeninteresse, som skogeier, til å kjøpe 10 til 15 prosent av aksjene i Tofte.

Ragnhild Borchrevink, administrerende direktør i Viken Skog, har på generelt grunnlag sagt at Statskog har mulighet til å gå inn i Viken skog som andelseier, og også være med i en emisjon i Viken skog.

Viken skog har lagt inn et bud på Tofte, som ikke ble akseptert av eierne. Statskog følger med på bransjen

Administrerende direktør i Statskog Øistein Aagesen sier til Nationen at han registrerer at ulike aktører refererer til Statskog.

Annonse

- For det første er det naturlig at Statskog på selvstendig grunnlag følger med på det som skjer i norsk skogindustri. Jeg registrerer at Statskog nevnes, også som mulig investor, sier han.

- Hvorfor har Statskog nå ingen planer om å gå inn i Tofte?

- Når det gjelder Tofte, er det en bransje vi kjenner lite til. Den er ikke innefor vårt kjerneområde. Statskog kan ikke tilføre den industrielle kompetansen som er nødvendig.

- Hva med å gå inn som andelseier i Viken skog?

- Jeg har ingen kommentar til det, utover at oppslaget i Nationen ikke har forankring i de planer Statskog jobber med nå.

- Hva tenker du om at Aps skoggruppe skriver at Statskog eventuelt kan være en strategisk eier i norsk skogindustri?

- Jeg har ingen kommentarer utover det jeg har sagt. Kort frist

Konsernet Sødra Cell vil legge ned cellulosefabrikken Tofte i Hurum, dersom ingen kjøpere tilbyr det konserledelsen mener er en akseptabel pris innen 19. mai.

Neste artikkel

Å styrke ungdomsorganisasjoner utenfor Oslo er en tjeneste for demokratiet