Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statens vegvesen og Bioforsk flytter matjord fra ny E18 i Follo

Den totale mengden dyrket mark skal bevares når Statens vegvesen og Bioforsk flytter matjord fra E18 til nytt åkerland i Follo. Prosjektet kan skape presendens for fremtidige veiutbygginger i Norge.

- Vi skal sørge for at det fortsatt er like mye dyrket mark i Follo etter utbyggingen av ny E18, sier prosjektleder Bettina Sandvin i Statens vegvesen i en pressemelding. For første gang vil Statens vegvesen garantere for at mengden dyrka mark skal bevares på deler av strekningen Ørje-Vinterbro. Dette er bestemt etter høringsrunden for de nye E18-planene i Ski og Ås i Akerhus.

Les også: Vegvesenet tek omsyn til matjord i val av ny E18 gjennom Follo

- For å kunne greie det vil vi flytte matjord fra den nye vegtraseen, og bruke den til å etablere nytt jordbruksland i Ski og Ås. Da får vi raskt førsteklasses forhold, sier Bettina Sandvin.

Tar jordvern på alvorVed tradisjonell nydyrking kan det ta tid før jorda oppnår beste kvalitet, men Statens vegvesen vil skape gode vekstforhold så raskt som mulig. I tillegg til å flytte matjord skal det derfor tilsettes kompostert slam for å bedre jordstrukturen på nytt åkerland.

Les også: Jordvern-kritikk mot Statens vegvesen

- Det er noe helt annet enn tradisjonelt nybrott. En løsning der man flytter matjord vil fungere bra fra første dag, og tilsetting av slam vil sette ekstra fart i prosessen. Dette er å ta jordvern på alvor, sier Trond Knapp Haraldsen, seniorforsker ved Bioforsk jord og miljø i Ås. Samarbeid med BioforskStatens vegvesen vil samarbeide med forskningsmiljøet ved Bioforsk for å sikre en best mulig gjennomføring av planene om å bevare dyrket mark i Follo.

Annonse

Les også: Gårder trues av veiutbygging

- Den aktuelle metoden med flytting av matjord er velprøvd, men sjelden gjennomført i så stor skala som det legges opp til i Follo. Kanskje kan dette bli en vanlig praksis ved bygging av vei og jernbane, sier Trond Knapp Haraldsen. Forslag fra Bondelaget - Vi har gjort endringer i kommunedelplanene som følge av høringsinnspill. Det var bondelagene i Kråkstad og Skisom først satte oss på ideen om å bevare mengden dyrka mark. Vi vil nå lage forpliktende planbestemmelser om dette, sier Bettina Sandvin.

Les også: Bondelaget krever bedre lovvern for matjord

Nøyaktig hvor mye ny jord som må opparbeides i Ski og Ås vil Statens vegvesen beregne i den kommende reguleringsplanfasen. Etter planen skal kommunestyrene i Ås og Ski den 20.juni fatte vedtak om ønsket trasevalg for ny E18 ved behandling av sine respektive kommunedelplaner.

Neste artikkel

Bondelaget måtte krympe planlagt kontorbygg