– Staten driver bunnløs urett mot samer

Samisk forkjemper: Marit Anne Sara. Foto: Torgrim Halvari

– Den er den bunnløse uretten som staten skamløst driver mot vårt folk, våre næringer, vår kultur og våre rettigheter. Mangelen på respekt for oss som mennesker, vår rett til å leve i tråd med egen kultur og de endeløse kampene som enkeltmennesker tvinges uti for å berge sitt levebrød og sine grunnleggende rettigheter. Min lillebror Jovsset Ante er et godt eksempel på hva som skjer. Som en ung etablerer i reindriften bare 20 år gammel ble han i 2012 bedt om å redusere sin reinflokk fra 115 til 75 dyr ut fra statens beregninger og bestemmelser om hvor mange dyr som kan beite på vidda. Kravet betyr konkurs for han, og dermed tap av både levesett, kultur og rettigheter. Lillebror har vunnet saken i både tingretten og i lagmannsretten, der dommene viser til brudd på internasjonale menneskerettigheter - og urfolksrettigheter. Likevel anker staten igjen, denne gangen til Norsk Høyesterett, der lillebror igjen skal ta kampen om sitt liv, for tredje gang og på femte året.

– Du har laget plakater, CD og LP-cover, scenografi og stoffmønstre for en rekke andre samiske kunstnere, designere og institusjoner. Hva er det du ønsker å få fram med den spesielle kunsten din?

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Vedum sår nytt håp for finnmarkinger