Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stadig mindre sjøfugl i Nordsjøen

Oslo (NTB): Høyere temperaturer i Nordsjøen gjør at utbredelsen av en mindre næringsrik dyreplanktonart har økt, ifølge en ny rapport. Det gir mindre sjøfugl i området.

Mengden av den småvokste dyreplanktonarten Calanus helgolandicus er for tredje år på rad målt til et høyere nivå enn normalt. Dette gir dårligere næring for fiskelarver, noe som igjen går ut over sjøfuglene, ifølge en rapport fra Havforskningsinstituttet.

Det er registrert mindre toppskarv, sildemåke og ærfugl i Nordsjøen enn tidligere, og endringer i næringstilgang er trolig årsaken til at bestanden går ned.

Annonse

75 prosent av fiskebestandene i Nordsjøen og Skagerrak er i god stand, men situasjonen er fortsatt usikker for nordsjøtorsken og seien. Rekebestanden er sunn og bærekraftig, ifølge rapporten. (©NTB)

Neste artikkel

Når vannet blir varmere, svømmer torsken dypere